Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-11-11 11:06:53

№ 20191106yWNK1635739

„ПЕРИОДИЧНО ПОВТАРЯЩИ СЕ ДОСТАВКИ НА ШЕВЕН И ПРЕВЪРЗОЧЕН МАТЕРИАЛ” ЗА НУЖДИТЕ НА „УСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ” ЕАД ЗА СРОК ОТ 24

 

20140925050910_prozopbg.png
41312019111111_Решение за откриване.pdf
41432019111111_Обявление за поръчка.pdf
41522019111111_Документация за участие.pdf
42172019111111_Образец 1а Таблица за съотв.с тех.спецификация.xlsx
42242019111111_Образец 3а Таблица за остойностено техническо изпълнение - Ценово предложение.xlsx
42322019111111_Образец 5 проект на ДОГОВОР.docx
42442019111111_Образци 1,2,3,4,6,7,8 и 9.doc
42512019111111_espd-request.zipДоговори заличени

Дата: 2020-05-08 14:35:00

Документи

11102020271408_Д4-12 АЛВИ МЕД ЗЛД.pdf
11142020271408_Д4-13 Лион ЗЛД.pdf
11202020271408_Д4-14 МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ЗЛД.pdf
11262020271408_Д4-15 МЕДИЛОН ЗЛД.pdf
11332020271408_Д4-16 Б БРАУН МЕДИКАЛ ЗЛД.pdf
11412020271408_Д4-18 Булмар МЛ ЗЛД.pdf
11472020271408_Д4-19 Соломед ЗЛД.pdf
12032020271408_Д4-20 СЪРДЖИМЕД ЗЛД.pdf
12112020271408_Д4-20 СЪРДЖИМЕД договор ЗЛД.pdf
12152020271408_Д4-21 ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЗЛД.pdf
12252020271408_Д4-22 СОФАРМА ТРЕЙДИНГ ЗЛД.pdf
12442020271408_Д4-23 Агарта ЗЛД.pdf
12562020271408_Д4-24 ХЕЛМЕД ЗЛД.pdf
13182020271408_Д4-25 БИКОМЕД ЗЛД.pdf
13272020271408_Д4-26 Екос ЗЛД.pdf
13372020271408_Д4-27 Медекс ЗЛД.pdf
15322020271408_Д4-17 КА-М МЕДИКЪЛ ЗЛД.pdf

2020-05-08 14:35:00

Обявление за възложена поръчка

Дата: 2020-05-08 14:10:00

Документи10052020271408_Обявление за възл.поръчка Шевен ЗЛД на осн. 1л.36а,т.3 от ЗОП.pdf

2020-05-08 14:10:00

Решение за изменение

Дата: 2020-03-04 12:15:00

Документи13572020181303_Решение З-57-2 от 04.03.2020 заличен.pdf

2020-03-04 12:15:00

Решение - изпълнител

Дата: 2020-03-02 16:25:00

Документи26062020021603_Решение - изпълнител.pdf

2020-03-02 16:25:00

Протокол № 3

Дата: 2020-03-02 16:24:00

Документи24512020021603_Протокол № 3.pdf

2020-03-02 16:24:00

Протокол № 2

Дата: 2020-03-02 16:23:00

Документи24132020021603_Протокол № 2.pdf

2020-03-02 16:23:00

Съобщение за отваряне на цени

Дата: 2020-01-27 10:28:00

Документи36372020271001_съобщение отваряне на ценизаличен.pdf

2020-01-27 10:28:00

Протокол 1 17.01.2020 г.

Дата: 2020-01-17 11:28:00

2020-01-17 11:28:00

Описание: Документи

Scroll to top