Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-10-29 10:14:16

№ 20191029mWfU1621754

Предметът на обществената поръчка включва доставка на диагностични консумативи за апарат Ventana BenchMark DX Classic - Full Module за срок от 12 (дванадесет) месеца.

 

Договор

Дата: 2020-01-22 10:30:00

Документи34222020221001_Договор - Хроно ООД.pdf

2020-01-22 10:30:00

Обявление за възложена поръчка

Дата: 2020-01-22 10:30:00

Документи35422020221001_Обявление за възложена поръчка.pdf

2020-01-22 10:30:00

Решение за избор на изпълнител

Дата: 2019-12-19 16:06:00

Документи08562019191612_Решение за избор на изпълнител.pdf

2019-12-19 16:06:00

Доклад

Дата: 2019-12-19 16:04:00

Документи07072019191612_Доклад.pdf

2019-12-19 16:04:00

Протокол № 3

Дата: 2019-12-19 16:03:00

Документи06232019191612_Протокол № 3.pdf

2019-12-19 16:03:00

Протокол № 2

Дата: 2019-12-09 13:36:00

Документи38192019091312_Прогокол № 2.pdf

2019-12-09 13:36:00

Съобщение - отваряне на цени

Дата: 2019-12-09 13:36:00

Документи39012019091312_Съобщение - отваряне на цени.pdf

2019-12-09 13:36:00

Протокол № 1

Дата: 2019-12-06 09:42:00

Документи45062019060912_Протокол № 1.pdf

2019-12-06 09:42:00

Приложение № 3 - Проект на договор

Дата: 2019-10-31 13:37:00

Документи42182019311310_Приложение № 3 - Проект на договор.docx

2019-10-31 13:37:00

Приложение № 2 - Остойностена Техническа спецификация

Дата: 2019-10-31 13:36:00

Документи41342019311310_Приложение № 2 - Остойностена Техническа спецификация.xlsx

2019-10-31 13:36:00

Образец на Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП

Дата: 2019-10-31 13:34:00

Документи39152019311310_Образец на Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП.docx

2019-10-31 13:34:00

Приложение № 1 - Техническа спецификация

Дата: 2019-10-31 13:34:00

Документи40062019311310_Приложение № 1 - Техническа спецификация.xlsx

2019-10-31 13:34:00

Образец на Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП

Дата: 2019-10-31 13:33:00

Документи38322019311310_Образец на Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП.docx

2019-10-31 13:33:00

Образец на Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП

Дата: 2019-10-31 13:31:00

Документи36412019311310_Образец на Декларация по чл. 42, ал.2, т. 2 от ЗМИП.docx

2019-10-31 13:31:00

Образец № 6 - Ценово предложение

Дата: 2019-10-31 13:30:00

Документи35562019311310_Образец № 6 - Ценово предложение.xlsx

2019-10-31 13:30:00

Образец № 4.1. - Техническо предложение за съответствие с техническите изисквания

Дата: 2019-10-31 13:29:00

Документи34102019311310_Образец № 4.1. - Техническо предложение за съответствие с техническите изисквания.xlsx

2019-10-31 13:29:00

Образец № 5 - Уведомление лични данни

Дата: 2019-10-31 13:29:00

Документи35012019311310_Образец № 5 - Уведомление лични данни.docx

2019-10-31 13:29:00

Образец № 4 - Техническо предложение

Дата: 2019-10-31 13:28:00

Документи33232019311310_Образец № 4 - Техническо предложение.docx

2019-10-31 13:28:00

Образец № 3 - ЕЕДОП

Дата: 2019-10-31 13:27:00

Документи32152019311310_Образец № 3 - ЕЕДОП.zip

2019-10-31 13:27:00

Образец № 2 - Опис на представените документи

Дата: 2019-10-31 13:26:00

Документи31342019311310_Образец № 2 - Опис на представените документи.docx

2019-10-31 13:26:00

Образец № 1 - Оферта

Дата: 2019-10-31 13:25:00

Документи30432019311310_Образец № 1 - Оферта.docx

2019-10-31 13:25:00

Обявление за поръчка

Дата: 2019-10-31 13:24:00

Документи28522019311310_Обявление за поръчка.pdf

2019-10-31 13:24:00

Документация за участие

Дата: 2019-10-31 13:24:00

Документи29442019311310_Документация за участие.pdf

2019-10-31 13:24:00

Решение за откриване

Дата: 2019-10-31 13:23:00

Документи28162019311310_Решение за откриване на процедура.pdf

2019-10-31 13:23:00

Описание:

Scroll to top