Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2019-10-11 13:29:54

№ 20191011HYUF1618397

34292019111310_Приложение № 1 - Оферта.docx
34382019111310_Приложение № 2 - Ценово предложение.docx
35572019111410_Приложение № 3 - Проект на Договор.docx
36002019111410_Покана.pdf

 


Протокол от работата на комисията

Дата: 2019-10-21 15:55:00

Документи04322019211610_Протокол от работата на комисията - заличени.pdf

2019-10-21 15:55:00

Описание: Документи

Scroll to top