Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-06-13 16:33:55

№ 20190613vLCp1524513

Договор Д4-84/27.08.2019

Документи12002019261009_Договор ВНП фасилити заличен.pdf

2019-09-26 10:08:00

Обявление за възложена поръчка

Документи52422019260809_Обявление за възл.пор заличен.поръчка

2019-09-26 08:49:00

Протокол № 3

Документи14212019261507_Протокол № 3- заличени.pdf

2019-07-26 15:05:00

Решение за избор на изпълнител

Документи15042019261507_Решение за избор на изпълнител-заличен подпис.pdf

2019-07-26 15:05:00

Протокол № 2

Документи13372019261507_Протокол № 2- заличени.pdf

2019-07-26 15:00:00

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Документи40402019231107_Съобщение за отваряне на ценови предложения-заличен.pdf

2019-07-23 11:30:00

Протокол № 1

Документи08502019121507_Протокол № 1.pdf

2019-07-12 15:00:00

Решение за откриване на процедура

Документи25332019201106_Решение за откриване на процедура- заличен подпис.pdf

2019-06-20 11:00:00

Обявление

Документи26082019201106_Обявление за възложена поръчка-заличен подпис.pdf

2019-06-20 11:00:00

ЕЕДОП

Документи26442019201106_espd-request.zip

2019-06-20 11:00:00

Образци

Документи27192019201106_obrazci na dokumenti 2019.docx

2019-06-20 11:00:00

Образец № 9

Документи27462019201106_Образец № 9 Проект на договор.docx

2019-06-20 11:00:00

Таблица-Остойностено техническо предложение

Документи30272019201106_Образец№3а Таблица Ост.тех.пр-е.xlsx

2019-06-20 11:00:00

Документация

Документи33282019201106_Документация Храна 2019-заличен подпис.pdf

2019-06-20 11:00:00

Описание:

Scroll to top