Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-05-30 14:39:18

№ 20190530piTW1505164

 

 

Обявление за възложена поръчка

Документи23012019251509_Обявление възложена поръчка подпис.pdf

2019-09-25 15:19:00

Договор Д5-7/12.09.2019 г.

Документи55242019251309_Договор ЯМР заличен.pdf

2019-09-25 13:47:00

Протокол 3

Документи16032019011108_Протокол № 3-заличени подписи.pdf

2019-08-01 11:15:00

Доклад

Документи16332019011108_Доклад от работата на комисията.pdf

2019-08-01 11:15:00

Решение за избор на изпълнител

Документи16582019011108_Решение за избор на изпълнител-заличен подпис.pdf

2019-08-01 11:15:00

Протокол № 2

Документи15392019011108_Протокол № 2-заличени подписи.pdf

2019-08-01 11:10:00

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Документи21202019241007_Съобщение за отваряне на ценови предложения- заличен подпис.pdf

2019-07-24 10:10:00

Протокол № 1

Документи23282019090907_Протокол 1.pdf

2019-07-09 09:15:00

ЕЕДОП

Документи11372019031606_espd-request.zip

2019-06-03 16:06:00

Приложение 2 - Образци

Документи51342019031506_PRILOJENIE_2_LAST.docx

2019-06-03 15:46:00

Договор

Документи49002019031506_CONTRACT_NMR_last.pdf

2019-06-03 15:43:00

Документация

Документи48082019031506_Документация заличен.pdf

2019-06-03 15:42:00

Техническа спецификация

Документи46552019031506_SPECIFICATION_LAST.pdf

2019-06-03 15:41:00

Описание:

Scroll to top