Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-10-05 14:38:35

№ 20180926rbUt1384590

Предметът на обществената поръчка включва периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти, съгласно приложената Техническа спецификация, с цел избор на изпълнител/и и сключване на договор/и при най-благоприятни за „УСБАЛ по Онкология” ЕАД условия по 393 обособени позиции. 

Възложител: „УниверситетскаСпециализирана болница за активно лечение по онкология” ЕАД (УСБАЛО ЕАД). Прогнозните количества са посочени в отделни обособени позиции в Техническата спецификация (Приложение № 1), която е неразделна част от настоящата документация.Офертите се представят в сградата на „УСБАЛ по онкология” ЕАД, гр. София 1756, ул. „Пловдивско поле” № 6, 6 етаж, деловодство, всеки работен ден от 8:00 до 16:30 часа до датата на изтичане на крайния срок за получаване на офертите включително.

 

47162018051410_Договор.pdf
47512018051410_espd-request.zip
49192018051410_Образец 1_check.docx
49332018051410_Образец 3_check.docx
49462018051410_Образец 6.docx
49532018051410_Образец 7.docx
50002018051410_Образец 10.docx
50072018051410_Образец 11.docx
50142018051410_Образец 12.docx
50362018051410_Образец Б.docx
50512018051410_Приложение 1 Техническа спецификация Лекарства 2018-2019.xlsx
59102018051410_ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ОТ.docx
08532018051510_Решение за откриване на процедура.pdf
09012018051510_Обявление 1 част.pdf
09102018051510_Обявление 2 част.pdf
09272018051510_Обявление 3 част.pdf
09392018051510_Обявление 5 част.pdf
09562018051510_Обявление 4 част.pdf
31312018301310_Образец 2 Таблица за съответствие с Техническа спецификация с изменение.xlsx
31402018301310_Образец 4 Техническа спецификация - остойностена с изменение.xlsxОбявления за изменение

Документи19212020241108_Обявления за изменение заличени на осн. чл.36а, т.3 от ЗОП.pdf

2020-08-14 16:15:00

Анекси

Документи28032020241508_Анекси 2020г. заличени на осн. чл.36а, т.3 от ЗОП.pdf

2020-08-14 16:05:00

Договор Д4-64

Документи12522019141606_Д4-64 МС фарма.pdf

2019-06-11 11:10:00

Договор Д4-63

Документи12062019141606_Д4-63 Соломед ЕООД.pdf

2019-06-11 11:05:00

Обявление за възложена поръчка

Документи00022019171006_Обявление за възложена поръчка- заличен подпис.pdf

2019-06-11 09:50:00

Обявление за възложена поръчка-прекратени позиции

Документи

00372019171006_Обявление за възложена поръчка- прекратени позиции-заличен подпис.pdf

2019-06-11 09:50:00

Договор Д4-52

Документи

08322019070906_Д4-52 Фьоникс Фарма ЕООД 1 част.pdf
08382019070906_Д4-52 Фьоникс Фарма ЕООД 2 част.pdf
08462019070906_Д4-52 Фьоникс Фарма ЕООД 3 част.pdf
08522019070906_Д4-52 Фьоникс Фарма ЕООД 4 част.pdf
09012019070906_Д4-52 Фьоникс Фарма ЕООД 5 част.pdf
09132019070906_Д4-52 Фьоникс Фарма ЕООД 6 част.pdf

2019-06-11 08:00:00

Договор Д4-53

Документи

09342019070906_Д4-53 АГАРТА-ЦМ 1 част.pdf
09412019070906_Д4-53 АГАРТА-ЦМ 2 част.pdf

2019-06-11 08:00:00

Договор Д4-54

Документи10332019070906_Д4-54 Булгермед Ве ООД.pdf

2019-06-11 08:00:00

Договор Д4-55

Документи11022019070906_Д4-55 Диагностик Имиджинг.pdf

2019-06-11 08:00:00

Договор Д4-56

Документи

11322019070906_Д4-56 МЕДОФАРМА ЕООД 1 част.pdf
11432019070906_Д4-56 МЕДОФАРМА ЕООД 2 част.pdf

2019-06-11 08:00:00

Договор Д4-57

Документи

12042019070906_Д4-57 Екофарм ЕООД 1 част.pdf
12122019070906_Д4-57 Екофарм ЕООД 2 част.pdf

2019-06-11 07:55:00

Договор Д4-58

Документи

13002019070906_Д4-58 Фаркол АД част 1.pdf
13082019070906_Д4-58 Фаркол АД част 2.pdf
13192019070906_Д4-58 Фаркол АД част 3.pdf

2019-06-11 07:55:00

Договор Д4-59

Документи13462019070906_Д4-59 Медекс ООД 1 част.pdf

2019-06-11 07:55:00

Договор Д4-60

Документи

14132019070906_Д4-60 Търговска лига национален аптечен център АД 2 част.pdf
14232019070906_Д4-60 Търговска лига национален аптечен център АД 1 част.pdf

2019-06-11 07:50:00

Договор Д4-61

Документи

14512019070906_Д4-61 Профармация ЕООД 1 част.pdf
14582019070906_Д4-61 Профармация ЕООД 2 част.pdf

2019-06-11 07:50:00

Договор Д4-51

Документи07302019070906_Д4-51 РОШ България ЕООД 1 част.pdf

2019-06-07 09:02:00

Договор Д4-50

Документи

06322019070906_Д4-50 Ей енд ди Фарма България ЕАД 1 част.pdf
06402019070906_Д4-50 Ей енд ди Фарма България ЕАД 2 част.pdf

2019-06-07 09:01:00

Договор Д4-49

Документи

04552019070906_Д4-49 Софарма Трейдинг АД 1 част.pdf
05042019070906_Д4-49 Софарма Трейдинг АД 2 част.pdf
05152019070906_Д4-49 Софарма Трейдинг АД 3 част.pdf
05262019070906_Д4-49 Софарма Трейдинг АД 4 част.pdf

2019-06-07 08:58:00

Решение за изменение

Документи55372019231604_Решение за изменение З-103 -4 23.04. заличен.pdf

2019-04-23 16:47:00

Решение за изменение

Документи37592019181504_Решение за изменение З-103-3 18.04 заличено.pdf

2019-04-18 14:25:00

Решение за изменение

Документи54002019161104_Решение за изменение З-103 ОП 215,217,252 заличен.pdf

2019-04-15 16:45:00

Доклад 1 част

Документи13312019051704_Доклад 1 част.pdf

2019-04-05 16:05:00
Доклад 1 част 2019-04-05 15:35:00

Решение- прекратени позиции

Документи33452019051604_Решение- Лекарства- прекратени позиции-заличен подпис.pdf

2019-04-05 15:30:00

Решение за избор на изпълнител

Документи33182019051604_Решение за избор на изпълнител- заличен подпис.pdf

2019-04-05 15:25:00

Протокол 3

Документи38152019051604_Протокол 3 Лекарства-заличен подпис.pdf

2019-04-05 15:20:00

Протокол № 2

Документи29042019051604_Протокол 2 Лекарства- заличени.pdf

2019-04-05 15:00:00

Доклад 2 част

Документи31232019051604_Доклад- Лекарства 2 част-заличени подписи.pdf

2019-04-05 15:00:00

Писмо за теглене на жребии

Документи09372019051404_Писмо за теглене на жребий- заличен подпис.pdf

2019-03-18 13:40:00

Съобщение за отваряне на цени

Документи58542019211501_писмо за отваряне на цени.pdf

2019-01-21 16:00:00

Протокол 1

Документи31562018281611_Заличен протокол.pdf

2018-11-28 15:10:00

ОТГОВОР НА ВЪПРОС 3

Документи17082018261610_Разяснение 3p.pdf

2018-10-26 15:30:00

ОТГОВОР НА ВЪПРОС 4

Документи17442018261610_Разяснение 4p.pdf

2018-10-26 15:10:00

Отговор на въпрос 2

Документи42132018241710_Zapitvane.pdf

2018-10-23 17:25:00

Документация с изменение в Приложение 1 от 22.10.2018г.

Документи48552018231510_Документация с изменения в Приложение 1 22.10.2018г..pdf

2018-10-22 16:20:00

Решение за изменение

Документи

19182018231510_Изменение 22.10.2018.pdf
21522018231510_Приложение 1 Техническа спецификация Лекарства 2018-2019 с изменение.xlsx
21582018231510_Образец 2 Таблица за съответствие с Техническа спецификация с изменение.xlsx
22042018231510_Образец 4 Техническа спецификация - остойностена с изменение.xlsx

2018-10-22 16:10:00

Отговор на въпрос

Документи10432018191010_Отговор на запитване 19.10.2018.pdf

2018-10-19 10:05:00

Описание: Документи

Scroll to top