Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-08-01 11:22:20

№ 20180727wTFM1354170
 

26332018011108_espd-request.zip
28132018011108_Решение.pdf
28302018011108_Обявление I част.pdf
28402018011108_Обявление II част.pdf
28472018011108_Обявление III част.pdf
28572018011108_Обявление IV част.pdf
43592018011108_Образец 2- Таблица за техн. съответствие.xlsx
44072018011108_Образец 4- Остойностена техн. спецификация.xlsx
23002018241508_Приложение- осъществен контрол.pdf
23122018241508_Приложение 1- Техническа спецификация.xlsx
23272018241508_Документация.compressed.pdf
23382018241508_Образци.rar
23482018241508_ДОГОВОР- проект- общ консуматив-Обр.5.docxОбявления за изменение и Анекси

Документи

32312020131110_Обявление за изменение Анекси 1 част ЗЛД.pdf
32382020131110_Обявление за изменение Анекси 2 част ЗЛД.pdf
32582020131110_Анекси ЗЛД.pdf

2020-04-22 16:20:00

Договор Д4-67/08.07.2019

Документи13442019221007_Договор заличени подписи.pdf

2019-07-22 10:06:00

Обявление за възложена поръчка ОП 93 и 99

Документи

12222019221007_Обявление за възложена поръчка-Юнимедика -заличен подпис.pdf

2019-07-22 10:04:00

Протокол- оп 93 и 99

Документи58102019311305_Протокол- ОП 93 и 99.pdf заличени подписи.pdf

2019-05-31 13:50:00
Договор Д4-21/15.03.2019 част 3 2019-03-29 13:14:00

Договор Д4-14/14.03.2019

Документи17362019291303_ЮНИМЕДИКА.pdf

2019-03-29 13:14:00
Договор Д4-21/15.03.2019 част 1 2019-03-29 13:13:00

Договор Д4-21/15.03.2019 част 2

Документи17022019291303_СОЛОМЕД2.pdf

2019-03-29 13:13:00

Договор Д4-19/14.03.2019 част 4

Документи15062019291303_СОФАРМА4.pdf

2019-03-29 13:12:00
Договор Д4-19/14.03.2019 част 2 2019-03-29 13:11:00

Договор Д4-19/14.03.2019 част 3

Документи14332019291303_СОФАРМА3.pdf

2019-03-29 13:11:00

Договор Д4-19/14,03,2019

Документи13082019291303_СОФАРМА1.pdf

2019-03-29 13:10:00
Договор Д4-27/15.03.2019 г. 2019-03-29 12:15:00
Договор Д4-17/14.03.2019 г. 2019-03-29 12:10:00
Договор Д4-20/15.03.2019 г. 2019-03-29 12:10:00
Договор Д4-15/14.03.2019 г. 2019-03-29 12:05:00
Договор Д4-18/14.03.2019 г. 2019-03-29 12:00:00

Д4-22/15.03.2019 г.

Документи34322019291203_МЕДИСОФТС 1.pdf

2019-03-29 11:35:00

Договор Д4-22/15.03.2019 г. 2 част

Документи35212019291203_МЕДИСОФИС 2.pdf

2019-03-29 11:35:00

Договор Д4-22/15.03.2019 г.

Документи35572019291203_МЕДИСОФТИС 3.pdf

2019-03-29 11:35:00

Договор Д4-25/15.03.2019 г.

Документи37232019291103_ЕТРОПАЛ.pdf

2019-03-29 11:25:00

Договор Д4-16/14.03.2019 г.

Документи39152019291103_ИНФОМЕД.pdf

2019-03-29 11:25:00

Договор Д4-13/14.03.2019 г.

Документи40142019291103_МЕДИЛОН.pdf

2019-03-29 11:25:00

Обявление за възложена поръчка

Документи

26052019291103_Обявление за възложена поръчка-Общ консуматив-заличен подпис.pdf

2019-03-29 11:20:00

Договор Д4-12/11.03.2019 г.

Документи31542019291103_АГАРТА Д4-12.pdf

2019-03-29 11:20:00
Договор Д$-28/15.03.2019 г. 2019-03-29 11:20:00
Договор Д4-23/15.03.2019 г. 2019-03-29 11:20:00

Обявление за възложена поръчка-прекратени позиции

Документи

57032019281003_Обявление за въз.поръчка-прек.позиции заличен подпис.pdf

2019-03-28 10:50:00

Решение за изменение

Документи40312019111502_Решение за изменение.pdf

2019-02-11 15:00:00

Протокол № 2

Документи03022019041102_Протокол № 2.pdf

2019-02-04 11:00:00

Протокол № 3

Документи04172019041102_Протокол № 3.pdf

2019-02-04 11:00:00

Решение за избор на изпълнител

Документи05462019041102_Решение за избор на изпълнител.pdf

2019-02-04 11:00:00

Решение за прекратяване чл. 110 ал. т. 5 ЗОП

Документи07012019041102_Решение за прекратяване чл.110 ал.1 т.5.pdf

2019-02-04 11:00:00

Решение за прекратяване чл. 110 ал.1 т.1 и т.2 ЗОП

Документи07402019041102_Решение за прекратяване чл.110 ал.1 т. 1 и т.2.pdf

2019-02-04 11:00:00

Доклад 1 част

Документи08372019041102_Доклад 1 част.pdf

2019-02-04 11:00:00

Доклад 2 част

Документи09162019041102_Доклад 2 част.pdf

2019-02-04 11:00:00

Уведомление за жребий на основание чл. 58 ал. 3 ППЗОП

Документи57482019141301_Писмо жребий.pdf

2019-01-14 13:50:00

Съобщение за отваряне на цени

Документи06352018281011_писмо за отваряне на цени Общ консум..pdf

2018-11-28 10:00:00

Протокол № 1

Документи25332018091411_Протокол №1-Общ консуматив.pdf

2018-11-09 14:05:00

Отговор на въпрос

Документи17032018211608_SKM_C224e18082115090.pdf

2018-08-21 10:00:00

Описание: Документи

Scroll to top