Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-05-08 13:54:12

№ 20180427fjcL1283742

 

 

56392018081305_profil na kupuva4a.rar

 


Обявление за възложена поръчка

Документи

30112018101412_Обявление за възложена поръчка 07.11.2018.pdf

2018-11-08 14:20:00

Решение за прекратяване

Документи

50332018191610_решение.pdf

2018-10-19 15:45:00

Протокол 1 от работата на Комисията

Документи

43072018061607_Протокол 1 заличен.pdf

2018-07-06 16:35:00

Описание: Документи

Scroll to top