Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-03-14 11:15:00

№ 20180226eZNQ1222051

Описание:


Документи21302018141103_espd-request.zip
21342018141103_ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ.pdf
21382018141103_ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ.docx
21412018141103_ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА.pdf
21442018141103_ПРОЕКТИ ДОГОВОРИ.docx
21492018141103_РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА.pdf

 


Доклад

Протокол

Заповед З-151

2021-06-15 17:14:36

Покана

Образци към поканата

 

2021-05-19 16:20:00

Доклад

Документи

02372020171609_Доклад ЗЛД.2020г_

2020-09-17 16:01:00

Решение

Документи

03002020171609_Решение З-165 17.09.2020г ЗЛД.pdf

2020-09-17 16:01:00

Протокол

Документи

02042020171609_Протокол ЗЛД.pdf

2020-09-17 16:00:00

Покана по чл. 82 ал.4 от ЗОП

Документи

00202020311307_Покана по чл.82, ал.4 от ЗОП ЗЛД.pdf
00472020311307_ОБРАЗЦИ към покана 31.07.2020.docx

2020-07-31 12:58:00

Решение

Документи

28382020081505_Решение ЗЛД на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.pdf

2020-05-08 15:28:00

Протокол

Документи

27532020081505_Протокол ЗЛД на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.pdf

2020-05-08 15:27:00

Доклад

Документи

28152020081505_Доклад ЗЛД на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.pdf

2020-05-08 15:27:00

Покана

Документи

15142020301203_Покана 30.03.2020 ЗЛД на осн.36а,ал.2 от ЗОП.pdf

2020-03-30 12:13:00

Договор

Документи

29342019121011_ДОГОВОР КОПЕКС И КО 16487.40 заличен.pdf

2019-11-08 16:45:00

покана за сключване на договор

Документи

49272019031410_Покана Копекс договор заличен.pdf

2019-10-03 14:45:00

Решение за изпълнител 19,09,2019г.

Документи

48342019031410_Решение СМР19.09.2019 заличени подписи.pdf

2019-09-20 10:25:00

Решение

Документи

57532019161509_Решение-СМР заличени подписи.pdf

2019-09-16 15:55:00

Доклад

Документи

57222019161509_Доклад от 16.09.2019 заличени подписи.pdf

2019-09-16 15:54:00

Протокол

Документи

56232019161509_ПРОТОКОЛ 1 16.09.2019 СМР заличени подписи.pdf

2019-09-16 15:53:00

Съобщение

Документи

57282019271608_съобщение заличен 2.pdf

2019-08-27 16:55:00

Покана по чл.82, ал.4, т.1 от ЗОП за представяне на оферти

Документи

03562019151008_Покана-СМР-заличени подписи.pdf

2019-08-15 10:00:00

Протокол 1 07.08.2018г.

Документи

21152018171508_Протокол 1 07.08.2018.pdf

2018-08-17 15:30:00

Доклад 17.08.2018

Документи

22332018171508_Доклад 17,08,2018.pdf

2018-08-17 15:30:00

Решение за изпълнител 17.08.2018

Документи

24122018171508_Решение за изпълнител 17.08.2018.pdf

2018-08-17 15:30:00

Рамков Договор Д10-35/12.07.2018 г.

Документи

01352020091504_Рамков Договор Д10-35 от 12.07.2018 Заличени лични данни.pdf

2018-08-02 14:55:00

Съобщение

Документи

28022018301407_Съобщение.pdf

2018-07-30 10:30:00

ПОКАНА по чл. 82, ал.4 от Закона за обществените поръчки за представяне на оферти

Документи

24102018121607_Pokana.pdf

2018-07-12 16:00:00

Приложение към Покана - Количествени сметки ЕТАЖ 2

Документи

54552018130807_KСС - ЕТАЖ 2.pdf

2018-07-12 16:00:00

Приложение към Покана - Количествени сметки ЕТАЖ 1

Документи

55292018130807_КСС - EТАЖ -1.pdf

2018-07-12 16:00:00

Протокол 2

Документи

44432018281306_2.pdf

2018-06-28 13:38:00

Доклад

Документи

17112018091707_Доклад.pdf

2018-06-28 13:37:00

Решение

Документи

40452018281306_Решение.pdf

2018-06-28 13:00:00

Протокол 3

Документи

45292018281306_3.pdf

2018-06-28 13:00:00

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Документи

26572018301405_УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.pdf

2018-05-30 14:20:00

ПРОТОКОЛ № 1 ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

Документи

47362018031705_ПРОТОКОЛ 1 СМР.pdf

2018-05-03 17:40:00
Scroll to top