Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-03-12 10:24:54

№ 20180308lIYs1269264

 

 

18342018120803_dokumentaciq 1.pdf
18402018120803_dokumentaciq 2.pdf
18432018120803_ESPD-BG1.doc
18472018120803_obqwlenie.pdf
18552018120803_reshenie.pdf
18592018120803_образци.doc
19062018120803_остойностена техническа спесификация.xlsx
19122018120803_таблица за техническо съответствие.xlsx

 


Обявление за възложена поръчка

Документи

02172018191609_Обявление за възложена с подпис поръчка лекарства 17 позиции korekt.fed

2018-08-20 16:00:00

Обявление за невъзложени позиции

Документи

04212018191609_Обявление за невъзложени с подпис позиции в поръчка лекарства 17 позиции.fed

2018-08-20 16:00:00

Договор Д-4-51 / 18/07/2018

Документи

25052018201608_Фармнет ЕАД.pdf

2018-07-27 16:00:00

Договор Д-4-52 / 19/07/2018

Документи

25512018201608_Екофарм ЕАД.pdf

2018-07-27 16:00:00

Договор Д-4-56 / 26/07/2018

Документи

27012018201608_Про Фармация ЕООД.pdf

2018-07-27 16:00:00

Договор Д-4-53 / 18/07/2018

Документи

27442018201608_Софарма Трейдинг ЕАД.pdf

2018-07-27 16:00:00

Договор Д-4-55 / 23/07/2018

Документи

29542018201608_Фьоникс Фарма ЕАД.pdf

2018-07-27 16:00:00

Договор Д-4-54 / 20/07/2018

Документи

30342018201608_Ей Енд Ди Фарма ЕАД.pdf

2018-07-27 16:00:00

ПРОТОКОЛ № 3 ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

Документи

41292018141706_ПРОТОКОЛ № 3 ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА.pdf

2018-06-14 17:35:00

ДОКЛАД ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

Документи

41552018141706_ДОКЛАД ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА.pdf

2018-06-14 17:35:00

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Документи

56032019011007_РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ за пк.pdf

2018-06-14 17:35:00

РЕШЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ

Документи

43362018141706_РЕШЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ.pdf

2018-06-14 17:35:00

РЕШЕНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ

Документи

44562018141706_РЕШЕНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ.pdf

2018-06-14 17:35:00

ПРОТОКОЛ № 2 ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

Документи

40472018141706_ПРОТОКОЛ № 2 ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА.pdf

2018-06-14 17:30:00

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Документи

23212018210905_УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.pdf

2018-05-21 09:15:00

протокол 1 от работата на комисията

Документи

09102018111605_протокол 1.pdf

2018-05-11 16:00:00

Разяснение и ЕЕДОП - електронен вид

Документи

26052018141403_разяснение.pdf
26192018141403_espd-request.zip
29042018141403_методически указания АОП MU4_2018.pdf

2018-03-14 14:20:00

Описание: Документи

Scroll to top