Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПОКАНА

Дата: 2018-03-07 16:24:44

№ 20180216jAXY1181079

Извършване на периодично повтарящи се доставки на материали за дезинфекция за нуждите на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД“ по 17 обособени позиции

 

26242018071603_EEDOP.doc
26302018071603_ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЕЗИНФЕКТАНТИ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА.pdf
26372018071603_ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП.pdf
26412018071603_образец 1.1..xlsx
26472018071603_Образци.doc
26522018071603_ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП.pdf
26562018071603_Ценова оферта към ценово предложение- образец 3.xlsx

 


Договор Д4-58

Документи

18362019270906_Договор Браун заличен.pdf

2018-08-22 15:35:00

Договор Д4-61

Документи

21582019270906_Договор ХМИ заличен.pdf

2018-08-22 15:20:00

Договор Д4-57

Документи

20382019270906_Договор МТИ заличен.pdf

2018-08-22 15:15:00

Протокол № 2

Документи

24082018171607_Протокол № 2.pdf

2018-07-17 15:30:00

ПРОТОКОЛ № 1 ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

Документи

04592018031404_ПРОТОКОЛ № 1 ДЕЗИНФЕКТАНТИ 03.04.2018 Г.pdf

2018-04-03 14:00:00

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКОВЕТЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИ ОП

Документи

54202018141603_удължаване.pdf

2018-03-14 16:50:00

Описание: Документи

Scroll to top