Тип поръчка: ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ

Дата: 2017-07-10 14:49:59

№ 20170628JnAG1054092

 

Обектът на поръчката (услуга) е осъществяване на абонаментна поддръжка на приложни програмни продукти, изграждащи съществуваща болничната информационна система, в това число: актуализации на наличните приложни програмни продукти; предоставяне на консултации и услуги, свързани с ползването им; профилактика на програмното осигуряване на място. Предметът на поръчката не е доставка или създаване/изграждане на нови програмни продукти. С оглед изпълнение на предмета на поръчката не съществува достатъчно добра алтернатива или заместител на носителя на правата на интелектуална собственост; отсъствието на конкуренция не се дължи на изкуствено стесняване на параметрите на поръчката.

 


06052017101507_покана с приложения.pdf
06122017101507_решение.pdf
06222017101507_Гама -образци -10.07.2017.docx
06292017101507_ESPD-BG1-10.07.2017.docобявление за възложена поръчка

Документи

45182017221008_обявление за възложена поръчка ГАМА 2017.pdf

2017-08-22 10:30:00

Договор № Д5-35 От дата: 2017-08-16

Документи

41092017221008_договор ГАМА-Д5-35 от 16.8.2017.pdf

2017-08-22 10:25:00

Протокол

Документи

47282017010908_протокол ГАМА 2017.pdf

2017-08-01 09:30:00

Доклад

Документи

47562017010908_доклад ГАМА-01.08.2017.pdf

2017-08-01 09:30:00
Решение за избор на изпълнител 2017-08-01 09:30:00

Описание: Документи

Документи

48332017010908_решение ГАМА 2017-1.08.2017.pdf

Scroll to top