Тип поръчка: Договаряне без обявление

Дата: 2016-04-13 17:53:57

№ 20160412LlPs791523

55182016131704_писмо АОП +покана и доказателства-13.04.2016.pdf
55332016131704_решение договаряне без обявление -кит-13.04.2016.pdf
55402016131704_договаряне без обявление-кит_ приложения- 11.04.16-ВВ.docИнформация за приключени договори по обществени поръчки

Документи02032017161011_SKM_C224e17111608460.pdf

2017-11-15 17:05:00

Плащане по договор №: д4-40 От дата: 2016-05-30

Дата на плащане: 2017-01-26

Към контрагент: Електронкомерс ЕООД

Размер на плащане: 2484.00 лв.

Основание за плащане:

Ф.1-3537/21,11,16

2017-02-08 09:38:10

Плащане по договор №: д4-40 От дата: 2016-05-30

Дата на плащане: 2016-09-29

Към контрагент: Електронкомерс ЕООД

Размер на плащане: 1656.00 лв.

Основание за плащане:

Ф.1000003456

2016-10-19 10:54:42

информация за сключен договор

Документи03492016021206_Д4-40-кит.pdf

2016-06-02 11:55:00

Договор № д4-40 От дата: 2016-05-30

Контрагент: Електронкомерс ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 8280.00 лв.

02262016301405_д4-40.pdf

Плащане по Договор №: д4-40 От: 2016-05-30 2017-02-08 09:38:10
Плащане по Договор №: д4-40 От: 2016-05-30 2016-10-19 10:54:4
2016-05-30 13:50:00

Доклад

Документи10022016101605_доклад кит.pdf

2016-05-10 16:05:00

Решение

Документи11002016101605_Reshenie kit.pdf

2016-05-10 16:05:00

Протокол

Документи08592016101605_протокол кит.pdf

2016-05-10 16:00:00

приложения към Протокол

Документи51012016101605_приложения към Протокол кит.pdf

2016-05-10 16:00:00

Писмо за дата на договаряне

Документи19532016281404_покана дата.pdf

2016-04-28 14:15:00

становище АОП

Документи36092016181704_3- SBALO-10_Bez_kontrol_P.doc

2016-04-18 17:30:00

писмо медии

Документи57352016131704_медии.pdf

2016-04-13 17:50:00

Описание: Документи

Scroll to top