Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2016-03-17 15:12:49

№ 20160314sxwm733658

13212016171503_resh.fiks.za PK.pdf
13352016171503_priloj. fiksirani _17.03.2016.docx
13492016171503_obqvl. fiks.za PK-17.03.2016.pdf
13582016171503_dokumentacia fiksirani -17.03.16.pdfдопълнително споразумение

Документи

29522018101101_ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ Д4-23.pdf

2018-01-04 15:15:00

Договор

Документи23382016231606_dogovor fiks. PK.pdf

2016-06-23 16:15:00

Решение за избор на изпълнител

Документи

19292016031106_reshenie za izbor na izpulnitel - fiksirani - profil na kupuva4a.pdf

2016-06-03 11:15:00

Протокол 2 от работата на комисията

Документи18242016031106_protokol 2 - fiksirani - profil na kupuva4a.pdf

2016-06-03 11:10:00

Протокол 3 от работата на комисията

Документи18492016031106_protokol 3 - fiksirani - profil na kupuva4a.pdf

2016-06-03 11:10:00

Уведомление за отваряне на цени

Документи50092016201604_pismo otvarjne ceni.pdf

2016-04-20 16:30:00

Протокол 1

Документи13562016201104_Протокол 1 _19.04.2016.pdf

2016-04-20 11:05:00

Разяснения

Документи28392016081404_разяснения фиксирани.pdf

2016-04-08 14:25:00

Съобщение до медиите

Документи21152016171503_syobsh. medii-fiks.17.03.16.pdf

2016-03-17 15:20:00

Документация

Документи07582016171503_dokumentacia fiksirani -17.03.16.pdf

2016-03-17 15:10:00

Приложения към документация

Документи10222016171503_priloj. fiksirani _17.03.2016.docx

2016-03-17 15:10:00

Решение за откриване на процедура

Документи06372016171503_resh.fiks.za PK.pdf

2016-03-17 15:05:00

Обявление

Документи07192016171503_obqvl. fiks.za PK-17.03.2016.pdf

2016-03-17 15:05:00

Описание: Документи

Scroll to top