Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-12-16 17:37:17

№ 20151212ewWQ672067

Описание:


Документи39222015161712_MEDICINSKI KONSUAMTIV - 2015.rarОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Документи

32162018151401_OBYVLENIE ZA PRIKLUHEN DOGOVOR SOFINFORMPRODUKT-GROZDANOV EOOD.pdf

2018-01-15 14:10:00

Информация за приключени договори по обществени поръчки

Документи54582017160911_SKM_C224e17111608490.pdf

2017-11-15 17:00:00

Плащане по договор №: Д4-58 От дата: 2016-07-05

Дата на плащане: 2017-06-13

Към контрагент: Юнимедика ЕООД

Размер на плащане: 288.00 лв.

Основание за плащане:

Ф.26766;26947

2017-07-04 11:04:24

Плащане по договор №: Д4-60 От дата: 2016-07-11

Дата на плащане: 0000-00-00

Към контрагент: РЕЙ МЕДИКЪЛ ЕООД

Размер на плащане: 384.00 лв.

Основание за плащане:

Ф.291/24,04,17

2017-07-04 11:03:20

Плащане по договор №: Д4-46 От дата: 2016-06-21

Дата на плащане: 2017-06-13

Към контрагент: РСР ЕООД

Размер на плащане: 280.80 лв.

Основание за плащане:

Ф241804;242296;242375;243831

2017-07-04 11:01:30

Плащане по договор №: Д4-51 От дата: 2016-06-24

Дата на плащане: 2017-06-13

Към контрагент: Сърджимед ЕООД

Размер на плащане: 180.00 лв.

Основание за плащане:

Ф.3016

2017-07-04 11:00:41

Плащане по договор №: Д4-56 От дата: 2016-06-29

Дата на плащане: 2017-06-13

Към контрагент: „Софарма Трейдинг” АД

Размер на плащане: 135.00 лв.

Основание за плащане:

Ф.3003766191/28,04,17

2017-07-04 10:58:44

Плащане по договор №: Д4-59 От дата: 2016-07-05

Дата на плащане: 2017-06-13

Към контрагент: „Медицинска Техника Инженеринг” ООД

Размер на плащане: 972.00 лв.

Основание за плащане:

Ф.122226;122905;122988;123228;122998

2017-07-04 10:52:04

Плащане по договор №: Д4-61 От дата: 2016-07-11

Дата на плащане: 2017-06-13

Към контрагент: Истлинк България ЕООД

Размер на плащане: 357.72 лв.

Основание за плащане:

Ф.1100019105;1100019179

2017-07-04 10:48:17

Плащане по договор №: д4-49 От дата: 2016-06-24

Дата на плащане: 2017-06-13

Към контрагент: Агарта-ЦМ ЕООД

Размер на плащане: 5755.92 лв.

Основание за плащане:

Ф.5226;8522;84560;84680;84898;85281;85349;85562;8629;86059

2017-07-04 10:35:54

Плащане по договор №: Д4-58 От дата: 2016-07-05

Дата на плащане: 2017-05-04

Към контрагент: Юнимедика ЕООД

Размер на плащане: 115.20 лв.

Основание за плащане:

26469;26468

2017-05-31 11:03:19

Плащане по договор №: Д4-44 От дата: 2016-06-21

Дата на плащане: 2017-05-04

Към контрагент: Юнимедика ЕООД

Размер на плащане: 192.30 лв.

Основание за плащане:

Ф.26469;26468

2017-05-31 11:01:16

Плащане по договор №: д4-43 От дата: 2016-06-21

Дата на плащане: 2017-05-04

Към контрагент: Софинформпродукт – Грозданов ЕООД

Размер на плащане: 201.60 лв.

Основание за плащане:

Ф.1-4482

2017-05-31 10:55:26

Плащане по договор №: Д4-48 От дата: 2016-06-23

Дата на плащане: 2017-05-04

Към контрагент: Соломед ООД

Размер на плащане: 17413.31 лв.

Основание за плащане:

Ф.1464;1480;1807;1868;1900;1942;1964;2135;2166;2197;2241;2278;2342

2017-05-31 10:20:44

Плащане по договор №: д4-45 От дата: 2016-06-21

Дата на плащане: 2017-05-04

Към контрагент: „Медицинска Техника Инженеринг” ООД

Размер на плащане: 7211.22 лв.

Основание за плащане:

Ф.326;679;706;1002;1315;1631;1632;1669;1951;3419;3484;3641;3643

2017-05-31 10:07:33

Плащане по договор №: Д4-61 От дата: 2016-07-11

Дата на плащане: 2017-05-04

Към контрагент: Истлинк България ЕООД

Размер на плащане: 731.28 лв.

Основание за плащане:

Ф.18865;18900;18922;18954;19010;19076;19088;9073

2017-05-31 10:03:53

Плащане по договор №: Д4-50 От дата: 2016-06-24

Дата на плащане: 2017-05-04

Към контрагент: “Дрегер Медикъл България” ЕООД

Размер на плащане: 267.60 лв.

Основание за плащане:

Ф.14751

2017-05-31 09:54:38

Плащане по договор №: д4-49 От дата: 2016-06-24

Дата на плащане: 2017-05-04

Към контрагент: Агарта-ЦМ ЕООД

Размер на плащане: 2875.20 лв.

Основание за плащане:

Ф.84150;84265;84500

2017-05-31 09:25:00

Плащане по договор №: д4-45 От дата: 2016-06-21

Дата на плащане: 2017-03-16

Към контрагент: „Медицинска Техника Инженеринг” ООД

Размер на плащане: 6711.72 лв.

2017-05-25 09:25:00

Плащане по договор №: Д4-41 От дата: 2016-06-20

Дата на плащане: 2017-03-16

Към контрагент: „Софарма Трейдинг” АД

Размер на плащане: 3059.00 лв.

2017-05-22 12:40:00

Плащане по договор №: Д4-46 От дата: 2016-06-21

Дата на плащане: 2017-04-10

Към контрагент: РСР ЕООД

Размер на плащане: 183.60 лв.

Основание за плащане:

Ф227714;228312;235276;235687

2017-04-26 17:45:00

Плащане по договор №: Д4-50 От дата: 2016-06-24

Дата на плащане: 2017-04-10

Към контрагент: “Дрегер Медикъл България” ЕООД

Размер на плащане: 902.40 лв.

Основание за плащане:

Ф.14650;14674

2017-04-26 17:45:00

Плащане по договор №: Д4-59 От дата: 2016-07-05

Договор №: Д4-59

Дата на плащане: 2017-04-10

Към контрагент: „Медицинска Техника Инженеринг” ООД

Размер на плащане: 453.60 лв.

Основание за плащане:

Ф.121203;122050

2017-04-26 09:45:00

Плащане по договор №: д4-43 От дата: 2016-06-21

Дата на плащане: 2017-04-10

Към контрагент: Софинформпродукт – Грозданов ЕООД

Размер на плащане: 842.40 лв.

Основание за плащане:

Ф.1-4456

2017-04-25 17:45:00

Плащане по договор №: д4-55 От дата: 2016-06-24

Дата на плащане: 2017-04-10

Към контрагент: Инфомед ЕООД

Размер на плащане: 295.20 лв.

Основание за плащане:

Ф.010008317

2017-04-25 13:45:00

Плащане по договор №: Д4-58 От дата: 2016-07-05

Дата на плащане: 2017-04-10

Към контрагент: Юнимедика ЕООД

Размер на плащане: 17.28 лв.

Основание за плащане:

26257;26351;26258

2017-04-25 13:45:00

Плащане по договор №: д4-49 От дата: 2016-06-24

Дата на плащане: 2017-04-10

Към контрагент: Агарта-ЦМ ЕООД

Размер на плащане: 2797.28 лв.

Основание за плащане:

84002;83266;83432;83546;83699;83797

2017-04-20 13:45:00

Плащане по договор №: Д4-57 От дата: 2016-06-29

Дата на плащане: 2017-04-10

Към контрагент: „Аквахим” АД

Размер на плащане: 1428.00 лв.

Основание за плащане:

Ф.174519;174521;17458

2017-04-19 13:45:00

Плащане по договор №: Д4-44 От дата: 2016-06-21

Дата на плащане: 2017-04-10

Към контрагент: Юнимедика ЕООД

Размер на плащане: 5427.60 лв.

Основание за плащане:

Ф26257;26351;26258

2017-04-18 13:45:00

Плащане по договор №: Д4-60 От дата: 2016-07-11

Дата на плащане: 2017-04-10

Към контрагент: РЕЙ МЕДИКЪЛ ЕООД

Размер на плащане: 384.00 лв.

Основание за плащане:

Ф.280

2017-04-18 10:45:00

Плащане по договор №: Д4-57 От дата: 2016-06-29

Дата на плащане: 2017-03-16

Към контрагент: „Аквахим” АД

Размер на плащане: 816.00 лв.

Основание за плащане:

Ф.174055;174130;174229

2017-04-11 13:25:00

Плащане по договор №: Д4-61 От дата: 2016-07-11

Дата на плащане: 2017-03-16

Към контрагент: Истлинк България ЕООД

Размер на плащане: 1909.56 лв.

Основание за плащане:

Ф.18684;18647;18752;18797

2017-03-29 17:45:00

Плащане по договор №: Д4-48 От дата: 2016-06-23

Дата на плащане: 2017-03-16

Към контрагент: Соломед ООД

Размер на плащане: 3386.47 лв.

Основание за плащане:

Ф.1354;61236;61352

2017-03-29 13:45:00
Плащане по договор №: Д4-46 От дата: 2016-06-21 2017-03-29 13:25:00
Плащане по договор №: Д4-59 От дата: 2016-07-05 2017-03-29 09:25:00
Плащане по договор №: Д4-44 От дата: 2016-06-21 2017-03-28 13:45:00
Плащане по договор №: д4-49 От дата: 2016-06-24 2017-03-28 13:45:00
Плащане по договор №: д4-54 От дата: 2016-06-24 2017-03-27 16:40:00
Плащане по договор №: Д4-50 От дата: 2016-06-24 2017-03-23 13:45:00
Плащане по договор №: Д4-51 От дата: 2016-06-24 2017-03-23 13:45:00
Плащане по договор №: д4-43 От дата: 2016-06-21 2017-03-22 09:45:00
Плащане по договор №: Д4-60 От дата: 2016-07-11 2017-03-14 09:25:00
Плащане по договор №: Д4-58 От дата: 2016-07-05 2017-03-07 16:40:00
Плащане по договор №: Д4-58 От дата: 2016-07-05 2017-02-08 10:12:43
Плащане по договор №: Д4-44 От дата: 2016-06-21 2017-02-08 10:11:58
Плащане по договор №: Д4-60 От дата: 2016-07-11 2017-02-08 10:10:59
Плащане по договор №: Д4-46 От дата: 2016-06-21 2017-02-08 10:08:51
Плащане по договор №: Д4-51 От дата: 2016-06-24 2017-02-08 10:07:55
Плащане по договор №: Д4-41 От дата: 2016-06-20 2017-02-08 10:05:14
Плащане по договор №: Д4-48 От дата: 2016-06-23 2017-02-08 09:48:19
Плащане по договор №: Д4-59 От дата: 2016-07-05 2017-02-08 09:44:48
Плащане по договор №: д4-45 От дата: 2016-06-21 2017-02-08 09:42:08
Плащане по договор №: Д4-61 От дата: 2016-07-11 2017-02-08 09:41:15
Плащане по договор №: Д4-50 От дата: 2016-06-24 2017-02-08 09:37:03
Плащане по договор №: Д4-57 От дата: 2016-06-29 2017-02-08 09:27:05
Плащане по договор №: д4-49 От дата: 2016-06-24 2017-02-08 09:24:00
Плащане по договор №: Д4-42 От дата: 2016-06-21 2017-01-03 09:59:22
Плащане по договор №: д4-43 От дата: 2016-06-21 2017-01-03 09:55:25
Плащане по договор №: Д4-51 От дата: 2016-06-24 2017-01-03 09:53:00
Плащане по договор №: Д4-48 От дата: 2016-06-23 2017-01-03 09:24:26
Плащане по договор №: д4-45 От дата: 2016-06-21 2017-01-03 09:17:15
Плащане по договор №: д4-49 От дата: 2016-06-24 2017-01-03 08:52:03
Плащане по договор №: Д4-44 От дата: 2016-06-21 2016-12-20 13:40:00
Плащане по договор №: д4-49 От дата: 2016-06-24 2016-12-14 09:45:00
Плащане по договор №: Д4-59 От дата: 2016-07-05 2016-12-14 08:40:00
Плащане по договор №: Д4-41 От дата: 2016-06-20 2016-12-14 08:20:00
Плащане по договор №: Д4-46 От дата: 2016-06-21 2016-12-12 12:40:00
Плащане по договор №: Д4-48 От дата: 2016-06-23 2016-12-12 12:40:00
Плащане по договор №: Д4-58 От дата: 2016-07-05 2016-12-12 12:40:00
Плащане по договор №: Д4-61 От дата: 2016-07-11 2016-12-12 12:40:00
Плащане по договор №: д4-45 От дата: 2016-06-21 2016-12-12 08:20:00
Плащане по договор №: Д4-50 От дата: 2016-06-24 2016-12-07 09:05:00
Плащане по договор №: Д4-58 От дата: 2016-07-05 2016-11-17 15:47:56
Плащане по договор №: Д4-44 От дата: 2016-06-21 2016-11-17 15:47:07
Плащане по договор №: Д4-60 От дата: 2016-07-11 2016-11-17 15:46:24
Плащане по договор №: Д4-42 От дата: 2016-06-21 2016-11-17 15:45:41
Плащане по договор №: Д4-46 От дата: 2016-06-21 2016-11-17 15:45:07
Плащане по договор №: д4-43 От дата: 2016-06-21 2016-11-17 15:44:22
Плащане по договор №: Д4-48 От дата: 2016-06-23 2016-11-17 15:41:53
Плащане по договор №: Д4-59 От дата: 2016-07-05 2016-11-17 15:40:22
Плащане по договор №: Д4-61 От дата: 2016-07-11 2016-11-17 15:34:40
Плащане по договор №: Д4-57 От дата: 2016-06-29 2016-11-17 15:29:20
Плащане по договор №: д4-49 От дата: 2016-06-24 2016-11-17 15:25:49
Плащане по договор №: д4-53 От дата: 2016-06-24 2016-10-19 11:27:00
Плащане по договор №: Д4-44 От дата: 2016-06-21 2016-10-19 11:22:26
Плащане по договор №: Д4-46 От дата: 2016-06-21 2016-10-19 11:20:44
Плащане по договор №: д4-43 От дата: 2016-06-21 2016-10-19 11:19:25
Плащане по договор №: Д4-51 От дата: 2016-06-24 2016-10-19 11:17:17
Плащане по договор №: Д4-41 От дата: 2016-06-20 2016-10-19 11:13:59
Плащане по договор №: Д4-48 От дата: 2016-06-23 2016-10-19 11:10:57
Плащане по договор №: Д4-59 От дата: 2016-07-05 2016-10-19 11:07:57
Плащане по договор №: д4-45 От дата: 2016-06-21 2016-10-19 11:05:57
Плащане по договор №: д4-45 От дата: 2016-06-21 2016-10-19 11:05:34
Плащане по договор №: д4-45 От дата: 2016-06-21 2016-10-19 11:04:00
Плащане по договор №: Д4-61 От дата: 2016-07-11 2016-10-19 10:58:54
Плащане по договор №: д4-52 От дата: 2016-06-24 2016-10-19 10:49:03
Плащане по договор №: д4-49 От дата: 2016-06-24 2016-10-19 10:37:05
Плащане по договор №: Д4-44 От дата: 2016-06-21 2016-09-28 12:17:37
Плащане по договор №: Д4-41 От дата: 2016-06-20 2016-09-08 13:30:00
Плащане по договор №: Д4-58 От дата: 2016-07-05 2016-09-08 09:50:00
Плащане по договор №: д4-45 От дата: 2016-06-21 2016-09-07 18:25:00
Плащане по договор №: Д4-61 От дата: 2016-07-11 2016-09-07 14:45:00
Плащане по договор №: Д4-48 От дата: 2016-06-23 2016-09-07 12:45:00
Плащане по договор №: Д4-57 От дата: 2016-06-29 2016-09-07 10:25:00
Плащане по договор №: д4-49 От дата: 2016-06-24 2016-09-07 10:10:00
Плащане по договор №: Д4-59 От дата: 2016-07-05 2016-09-07 09:45:00
Плащане по договор №: д4-52 От дата: 2016-06-24 2016-09-07 08:20:00
Плащане по договор №: д4-55 От дата: 2016-06-24 2016-08-25 12:19:53
Плащане по договор №: д4-49 От дата: 2016-06-24 2016-08-25 11:49:03

Договор № Д4-61 От дата: 2016-07-11

Контрагент: Истлинк България ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 13848.00 лв.

21522016111707_SKM_C224e16071110560.pdf

Плащане по Договор №: Д4-61 От: 2016-07-11 2017-07-04 10:48:17
Плащане по Договор №: Д4-61 От: 2016-07-11 2017-05-31 10:03:53
Плащане по Договор №: Д4-61 От: 2016-07-11 2017-03-29 17:45:00
Плащане по Договор №: Д4-61 От: 2016-07-11 2017-02-08 09:41:15
Плащане по Договор №: Д4-61 От: 2016-07-11 2016-12-12 12:40:00
Плащане по Договор №: Д4-61 От: 2016-07-11 2016-11-17 15:34:40
Плащане по Договор №: Д4-61 От: 2016-07-11 2016-10-19 10:58:54
Плащане по Договор №: Д4-61 От: 2016-07-11 2016-09-07 14:45:00
2016-07-11 17:10:00

Договор № Д4-60 От дата: 2016-07-11

Контрагент: РЕЙ МЕДИКЪЛ ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 4220.00 лв.

17202016111707_SKM_C224e16071110550.pdf

Плащане по Договор №: Д4-60 От: 2016-07-11 2017-07-04 11:03:20
Плащане по Договор №: Д4-60 От: 2016-07-11 2017-04-18 10:45:00
Плащане по Договор №: Д4-60 От: 2016-07-11 2017-03-14 09:25:00
Плащане по Договор №: Д4-60 От: 2016-07-11 2017-02-08 10:10:59
Плащане по Договор №: Д4-60 От: 2016-07-11 2016-11-17 15:46:24
2016-07-11 16:50:00

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪРНАТИ БАНКОВИ ГАРАНЦИИ

Документи53562016111607_информация върнати гаранции.doc

2016-07-11 16:45:00

Договор № Д4-56 От дата: 2016-06-29

Контрагент: „Софарма Трейдинг” АД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 500.00 лв.

57312016111607_СФ КВ.rar

Плащане по Договор №: Д4-56 От: 2016-06-29 2017-07-04 10:58:44
2016-07-11 16:45:00

Договор № Д4-59 От дата: 2016-07-05

Контрагент: „Медицинска Техника Инженеринг” ООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 9000.00 лв.

45352016111607_SKM_C224e16070508441.pdf
Плащане по Договор №: Д4-59 От: 2016-07-05 2017-07-04 10:52:04
Плащане по Договор №: Д4-59 От: 2016-07-05 2017-04-26 09:45:00
Плащане по Договор №: Д4-59 От: 2016-07-05 2017-03-29 09:25:00
Плащане по Договор №: Д4-59 От: 2016-07-05 2017-02-08 09:44:48
Плащане по Договор №: Д4-59 От: 2016-07-05 2016-12-14 08:40:00
Плащане по Договор №: Д4-59 От: 2016-07-05 2016-11-17 15:40:22
Плащане по Договор №: Д4-59 От: 2016-07-05 2016-10-19 11:07:57
Плащане по Договор №: Д4-59 От: 2016-07-05 2016-09-07 09:45:00
2016-07-11 16:35:00

Договор № Д4-58 От дата: 2016-07-05

Контрагент: Юнимедика ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 2035.20 лв.

41522016111607_SKM_C224e16070508460.pdf

Плащане по Договор №: Д4-58 От: 2016-07-05 2017-07-04 11:04:24
Плащане по Договор №: Д4-58 От: 2016-07-05 2017-05-31 11:03:19
Плащане по Договор №: Д4-58 От: 2016-07-05 2017-04-25 13:45:00
Плащане по Договор №: Д4-58 От: 2016-07-05 2017-03-07 16:40:00
Плащане по Договор №: Д4-58 От: 2016-07-05 2017-02-08 10:12:43
Плащане по Договор №: Д4-58 От: 2016-07-05 2016-12-12 12:40:00
Плащане по Договор №: Д4-58 От: 2016-07-05 2016-11-17 15:47:56
Плащане по Договор №: Д4-58 От: 2016-07-05 2016-09-08 09:50:00
2016-07-11 16:30:00

Договор № Д4-57 От дата: 2016-06-29

Контрагент: „Аквахим” АД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 58303.20 лв.

Плащане по Договор №: Д4-57 От: 2016-06-29 2017-04-19 13:45:00
Плащане по Договор №: Д4-57 От: 2016-06-29 2017-04-11 13:25:00
Плащане по Договор №: Д4-57 От: 2016-06-29 2017-02-08 09:27:05
Плащане по Договор №: Д4-57 От: 2016-06-29 2016-11-17 15:29:20
Плащане по Договор №: Д4-57 От: 2016-06-29 2016-09-07 10:25:00
2016-07-11 16:25:00

Договор № д4-54 От дата: 2016-06-24

Контрагент: новимед оод

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 13600.00 лв.

56092016241006_д4-54.pdf

Плащане по Договор №: д4-54 От: 2016-06-24 2017-03-27 16:40:00
2016-06-24 10:45:00

Договор № д4-55 От дата: 2016-06-24

Контрагент: Инфомед ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 16482.50 лв.

00522016241106_д4-55.pdf

Плащане по Договор №: д4-55 От: 2016-06-24 2017-04-25 13:45:00
Плащане по Договор №: д4-55 От: 2016-06-24 2016-08-25 12:19:53
2016-06-24 10:45:00

Договор № д4-53 От дата: 2016-06-24

Контрагент: медилон еоод

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 31462.44 лв.

53102016241006_д4-53.pdf

Плащане по Договор №: д4-53 От: 2016-06-24 2016-10-19 11:27:00
2016-06-24 10:40:00

Договор № Д4-50 От дата: 2016-06-24

Контрагент: “Дрегер Медикъл България” ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 36557.50 лв.

44282016241006_д4-50.pdf

Плащане по Договор №: Д4-50 От: 2016-06-24 2017-05-31 09:54:38
Плащане по Договор №: Д4-50 От: 2016-06-24 2017-04-26 17:45:00
Плащане по Договор №: Д4-50 От: 2016-06-24 2017-03-23 13:45:00
Плащане по Договор №: Д4-50 От: 2016-06-24 2017-02-08 09:37:03
Плащане по Договор №: Д4-50 От: 2016-06-24 2016-12-07 09:05:00
2016-06-24 10:35:00

Договор № Д4-51 От дата: 2016-06-24

Контрагент: Сърджимед ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 10734.50 лв.

46062016241006_д4-51.pdf

Плащане по Договор №: Д4-51 От: 2016-06-24 2017-07-04 11:00:41
Плащане по Договор №: Д4-51 От: 2016-06-24 2017-03-23 13:45:00
Плащане по Договор №: Д4-51 От: 2016-06-24 2017-02-08 10:07:55
Плащане по Договор №: Д4-51 От: 2016-06-24 2017-01-03 09:53:00
Плащане по Договор №: Д4-51 От: 2016-06-24 2016-10-19 11:17:17
2016-06-24 10:35:00

Договор № д4-52 От дата: 2016-06-24

Контрагент: Диамед ООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 5245.90 лв.

47362016241006_д4-52.pdf

Плащане по Договор №: д4-52 От: 2016-06-24 2016-10-19 10:49:03
Плащане по Договор №: д4-52 От: 2016-06-24 2016-09-07 08:20:00
2016-06-24 10:35:00

Договор № д4-49 От дата: 2016-06-24

Контрагент: Агарта-ЦМ ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 50768.71 лв.

46252016240906_д4-49.pdf

Плащане по Договор №: д4-49 От: 2016-06-24 2017-07-04 10:35:54
Плащане по Договор №: д4-49 От: 2016-06-24 2017-05-31 09:25:00
Плащане по Договор №: д4-49 От: 2016-06-24 2017-04-20 13:45:00
Плащане по Договор №: д4-49 От: 2016-06-24 2017-03-28 13:45:00
Плащане по Договор №: д4-49 От: 2016-06-24 2017-02-08 09:24:00
Плащане по Договор №: д4-49 От: 2016-06-24 2017-01-03 08:52:03
Плащане по Договор №: д4-49 От: 2016-06-24 2016-12-14 09:45:00
Плащане по Договор №: д4-49 От: 2016-06-24 2016-11-17 15:25:49
Плащане по Договор №: д4-49 От: 2016-06-24 2016-10-19 10:37:05
Плащане по Договор №: д4-49 От: 2016-06-24 2016-09-07 10:10:00
Плащане по Договор №: д4-49 От: 2016-06-24 2016-08-25 11:49:03
2016-06-24 09:35:00

Договор № Д4-48 От дата: 2016-06-23

Контрагент: Соломед ООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 304522.27 лв.

37072016240906_Д4-48.pdf
37162016240906_Д4-48-1.pdf

Плащане по Договор №: Д4-48 От: 2016-06-23 2017-05-31 10:20:44
Плащане по Договор №: Д4-48 От: 2016-06-23 2017-03-29 13:45:00
Плащане по Договор №: Д4-48 От: 2016-06-23 2017-02-08 09:48:19
Плащане по Договор №: Д4-48 От: 2016-06-23 2017-01-03 09:24:26
Плащане по Договор №: Д4-48 От: 2016-06-23 2016-12-12 12:40:00
Плащане по Договор №: Д4-48 От: 2016-06-23 2016-11-17 15:41:53
Плащане по Договор №: Д4-48 От: 2016-06-23 2016-10-19 11:10:57
Плащане по Договор №: Д4-48 От: 2016-06-23 2016-09-07 12:45:00
2016-06-24 09:25:00

Договор № д4-45 От дата: 2016-06-21

Контрагент: „Медицинска Техника Инженеринг” ООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 99555.38 лв.

13432016211606_SKM_C224e16062114420.pdf

Плащане по Договор №: д4-45 От: 2016-06-21 2017-05-31 10:07:33
Плащане по Договор №: д4-45 От: 2016-06-21 2017-05-25 09:25:00
Плащане по Договор №: д4-45 От: 2016-06-21 2017-02-08 09:42:08
Плащане по Договор №: д4-45 От: 2016-06-21 2017-01-03 09:17:15
Плащане по Договор №: д4-45 От: 2016-06-21 2016-12-12 08:20:00
Плащане по Договор №: д4-45 От: 2016-06-21 2016-10-19 11:05:57
Плащане по Договор №: д4-45 От: 2016-06-21 2016-10-19 11:05:34
Плащане по Договор №: д4-45 От: 2016-06-21 2016-10-19 11:04:00
Плащане по Договор №: д4-45 От: 2016-06-21 2016-09-07 18:25:00
2016-06-21 15:50:00

Договор № Д4-46 От дата: 2016-06-21

Контрагент: РСР ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 9716.00 лв.

50042016211406_д4-46.pdf

Плащане по Договор №: Д4-46 От: 2016-06-21 2017-07-04 11:01:30
Плащане по Договор №: Д4-46 От: 2016-06-21 2017-04-26 17:45:00
Плащане по Договор №: Д4-46 От: 2016-06-21 2017-03-29 13:25:00
Плащане по Договор №: Д4-46 От: 2016-06-21 2017-02-08 10:08:51
Плащане по Договор №: Д4-46 От: 2016-06-21 2016-12-12 12:40:00
Плащане по Договор №: Д4-46 От: 2016-06-21 2016-11-17 15:45:07
Плащане по Договор №: Д4-46 От: 2016-06-21 2016-10-19 11:20:44
2016-06-21 14:40:00

Договор № д4-47 От дата: 2016-06-21

Контрагент: Електронкомерс ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 6000.00 лв.

52462016211406_д4-47.pdf

2016-06-21 14:40:00

Договор № Д4-44 От дата: 2016-06-21

Контрагент: Юнимедика ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 83774.00 лв.

47182016211406_Д4-44.pdf

Плащане по Договор №: Д4-44 От: 2016-06-21 2017-05-31 11:01:16
Плащане по Договор №: Д4-44 От: 2016-06-21 2017-04-18 13:45:00
Плащане по Договор №: Д4-44 От: 2016-06-21 2017-03-28 13:45:00
Плащане по Договор №: Д4-44 От: 2016-06-21 2017-02-08 10:11:58
Плащане по Договор №: Д4-44 От: 2016-06-21 2016-12-20 13:40:00
Плащане по Договор №: Д4-44 От: 2016-06-21 2016-11-17 15:47:07
Плащане по Договор №: Д4-44 От: 2016-06-21 2016-10-19 11:22:26
Плащане по Договор №: Д4-44 От: 2016-06-21 2016-09-28 12:17:37
2016-06-21 14:35:00

Договор № д4-43 От дата: 2016-06-21

Контрагент: Софинформпродукт – Грозданов ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 14633.00 лв.

41532016211106_д4-43.pdf

Плащане по Договор №: д4-43 От: 2016-06-21 2017-05-31 10:55:26
Плащане по Договор №: д4-43 От: 2016-06-21 2017-04-25 17:45:00
Плащане по Договор №: д4-43 От: 2016-06-21 2017-03-22 09:45:00
Плащане по Договор №: д4-43 От: 2016-06-21 2017-01-03 09:55:25
Плащане по Договор №: д4-43 От: 2016-06-21 2016-11-17 15:44:22
Плащане по Договор №: д4-43 От: 2016-06-21 2016-10-19 11:19:25
2016-06-21 11:30:00

Договор № Д4-42 От дата: 2016-06-21

Контрагент: Ергин ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 8098.00 лв.

29382016211106_д4-42.pdf

Плащане по Договор №: Д4-42 От: 2016-06-21 2017-01-03 09:59:22
Плащане по Договор №: Д4-42 От: 2016-06-21 2016-11-17 15:45:41
2016-06-21 11:20:00

Договор № Д4-41 От дата: 2016-06-20

Контрагент: „Софарма Трейдинг” АД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 57281.00 лв.

00512016210906_SKM_C224e16062107260.pdf

Плащане по Договор №: Д4-41 От: 2016-06-20 2017-05-22 12:40:00
Плащане по Договор №: Д4-41 От: 2016-06-20 2017-02-08 10:05:14
Плащане по Договор №: Д4-41 От: 2016-06-20 2016-12-14 08:20:00
Плащане по Договор №: Д4-41 От: 2016-06-20 2016-10-19 11:13:59
Плащане по Договор №: Д4-41 От: 2016-06-20 2016-09-08 13:30:00
2016-06-21 08:50:00

решение за явна фактическа грешка

59282016091306_reshenie - o4evidna fakti4eska greshka - medicinski konsumativ - 09.06.2016.pdf

2016-06-09 13:50:00

Решение за частично прекратяване

Документи18492016301705_решение З-175 от 30.05.2016.pdf

2016-05-30 17:10:00

Решение за частично прекратяване

Документи19342016301705_решение З-177 от 30.05.2016.pdf

2016-05-30 17:10:00

Протокол 2 от работата на комисията

Документи30012016301605_протокол 2 - профил на купувача.pdf

2016-05-30 16:25:00

Протокол 3 от работата на комисията

Документи30162016301605_протокол 3 - медицински консуматив - профил на купувача.pdf

2016-05-30 16:25:00

Решение за избор на изпълнител

Документи29212016301605_решение за избор на изпълнител - медицински консуматив-30.05.2016.pdf

2016-05-30 16:20:00

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Документи56252016221404_pismo - otwarqne na ceni - medicinski konsumativ.pdf

2016-04-22 14:50:00

Частично прекратяване

Документи40402016181103_решение З-104 - чл.39,ал.1,т.6 от ЗОП.pdf

2016-03-18 11:40:00

Протокол 1

Документи38452016181103_протокол 1 - медицински консуматив.-18.03.2016.pdf

2016-03-18 11:35:00

Частично прекратяване

Документи40182016181103_Решение З-103 - медицински консуматив - чл.39,ал.1,т.1 от ЗОП.pdf

2016-03-18 11:35:00

Отговор на въпрос

Документи50192015281412_razqsnenie.pdf

2015-12-28 14:40:00

изпращане на съобщение до средствата за масово осведомяване

Документи08482015171012_медии- медицински консуматив.pdf

2015-12-17 09:55:00

 

Scroll to top