Извършване на периодично повтарящи се доставки на хигиенни консумативи и материали за нуждите на „СБАЛ по онкология ЕАД

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-12-01 14:37:05

№ 20151127EGbB655214

Описание:


Документи38532015011412_profil na kupuvacha.rar

 


Плащане по договор №: Д4-10 От дата: 2016-02-05

Дата на плащане: 2016-08-01

Към контрагент: АДИКА ТРЕЙД ЕООД

Размер на плащане: 66.91 лв.

Основание за плащане:

Ф.2873

2016-08-25 15:56:29

Плащане по договор №: Д4-12 От дата: 2016-02-05

Дата на плащане: 2016-08-01

Към контрагент: ЕТ ВАДИАС ВАСИЛ ДИМИТРОВ

Размер на плащане: 2873.52 лв.

Основание за плащане:

Ф.4342;4396

2016-08-25 13:27:29

Плащане по договор №: д4-11 От дата: 2016-02-05

Договор №: д4-11

Дата на плащане: 2016-08-01

Към контрагент: КООПЕРАЦИЯ ПАНДА

Размер на плащане: 574.98 лв.

Основание за плащане:

Ф.0870059943;59524;60123;61013;61550;59357;012043555;09692078

2016-08-25 13:15:45

Плащане по договор №: Д4-16 От дата: 2016-02-16

Дата на плащане: 2016-08-01

Към контрагент: КООПЕРАЦИЯ ПАНДА

Размер на плащане: 44.80 лв.

Основание за плащане:

Ф.0870059943;59524;60123;61013;61550;59357;012043555;0969207877

2016-08-25 13:15:03

Плащане по договор №: Д4-13 От дата: 2016-02-05

Договор №: Д4-13

Дата на плащане: 2016-08-01

Към контрагент: ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ ЕООД

Размер на плащане: 220.80 лв.

Основание за плащане:

Ф.40010773;40010925

2016-08-25 13:07:32

Плащане по договор №: Д4-14 От дата: 2016-02-05

Дата на плащане: 2016-07-22

Към контрагент: Хим комерс 2009 ЕООД

Размер на плащане: 202.08 лв.

Основание за плащане:

Ф.1110000107;1110000133;1110000132

2016-08-02 05:25:00

Плащане по договор №: Д4-14 От дата: 2016-02-05

Дата на плащане: 2016-07-22

Към контрагент: Хим комерс 2009 ЕООД

Размер на плащане: 609.28 лв.

Основание за плащане:

Ф.1110000124;1110000137

2016-08-02 05:25:00

Плащане по договор №: Д4-10 От дата: 2016-02-05

Дата на плащане: 2016-07-07

Към контрагент: АДИКА ТРЕЙД ЕООД

Размер на плащане: 176.31 лв.

Основание за плащане:

Ф.2571;2639;2741

2016-07-20 11:54:57

Плащане по договор №: Д4-14 От дата: 2016-02-05

Дата на плащане: 2016-07-07

Към контрагент: Хим комерс 2009 ЕООД

Размер на плащане: 697.91 лв.

Основание за плащане:

Ф.1110000060;1110000072;1110000093

2016-07-20 11:41:14

Плащане по договор №: д4-17 От дата: 2016-02-16

Дата на плащане: 2016-07-07

Към контрагент: РАЙТ КЛИЙНИНГ ООД

Размер на плащане: 889.56 лв.

Основание за плащане:

Ф.3000002238

2016-07-20 11:32:00

Плащане по договор №: Д4-12 От дата: 2016-02-05

Дата на плащане: 2016-07-07

Към контрагент: ЕТ ВАДИАС ВАСИЛ ДИМИТРОВ

Размер на плащане: 2495.14 лв.

Основание за плащане:

Ф.4196;4250;4276;4309

2016-07-20 11:29:47

Плащане по договор №: д4-11 От дата: 2016-02-05

Дата на плащане: 2016-07-07

Към контрагент: КООПЕРАЦИЯ ПАНДА

Размер на плащане: 1104.19 лв.

2016-07-20 11:18:00

Плащане по договор №: Д4-13 От дата: 2016-02-05

Дата на плащане: 2016-07-07

Към контрагент: ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ ЕООД

Размер на плащане: 305.40 лв.

Основание за плащане:

Ф.40010398;40010478;56946

2016-07-20 11:08:29

Плащане по договор №: Д4-16 От дата: 2016-02-16

Дата на плащане: 2016-06-29

Към контрагент: КООПЕРАЦИЯ ПАНДА

Размер на плащане: 47.04 лв.

2016-07-04 08:25:00

Плащане по договор №: д4-11 От дата: 2016-02-05

Дата на плащане: 2016-06-29

Към контрагент: КООПЕРАЦИЯ ПАНДА

Размер на плащане: 180.49 лв.

2016-07-04 05:25:00

Договор № д4-17 От дата: 2016-02-16

Контрагент: РАЙТ КЛИЙНИНГ ООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 9060.70 лв.

11502016161202_Д4-17.pdf

Плащане по Договор №: д4-17 От: 2016-02-16 2016-07-20 11:32:
2016-02-16 11:55:00

Договор № Д4-16 От дата: 2016-02-16

Контрагент: КООПЕРАЦИЯ ПАНДА

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 186.66 лв.

38512016161102_д4-16.pdf

Плащане по Договор №: Д4-16 От: 2016-02-16 2016-08-25 13:15:03
Плащане по Договор №: Д4-16 От: 2016-02-16 2016-07-04 08:25:00
2016-02-16 11:25:00

Договор № Д4-14 От дата: 2016-02-05

Контрагент: Хим комерс 2009 ЕООД

Продължителност на договора: 12 Дни

Сума на договора: 2805.92 лв.

07402016080902_Д4-14.pdf

Плащане по Договор №: Д4-14 От: 2016-02-05 2016-08-02 05:25:00
Плащане по Договор №: Д4-14 От: 2016-02-05 2016-08-02 05:25:00
Плащане по Договор №: Д4-14 От: 2016-02-05 2016-07-20 11:41:14
2016-02-08 08:55:00

Договор № Д4-12 От дата: 2016-02-05

Контрагент: ЕТ ВАДИАС ВАСИЛ ДИМИТРОВ

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 17554.70 лв.

03512016080902_Д4-12.pdf

Плащане по Договор №: Д4-12 От: 2016-02-05 2016-08-25 13:27:29
Плащане по Договор №: Д4-12 От: 2016-02-05 2016-07-20 11:29:47
2016-02-08 08:50:00

Договор № Д4-13 От дата: 2016-02-05

Контрагент: ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 959.00 лв.

05302016080902_Д4-13.pdf

Плащане по Договор №: Д4-13 От: 2016-02-05 2016-08-25 13:07:32
Плащане по Договор №: Д4-13 От: 2016-02-05 2016-07-20 11:08:29
2016-02-08 08:50:00

Договор № д4-11 От дата: 2016-02-05

Контрагент: КООПЕРАЦИЯ ПАНДА

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 5216.02 лв.

02052016080902_Д4-11.pdf

Плащане по Договор №: д4-11 От: 2016-02-05 2016-08-25 13:15:45
Плащане по Договор №: д4-11 От: 2016-02-05 2016-07-20 11:18:00
Плащане по Договор №: д4-11 От: 2016-02-05 2016-07-04 05:25:00
2016-02-08 08:45:00

Договор № Д4-10 От дата: 2016-02-05

Контрагент: АДИКА ТРЕЙД ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 890.30 лв.

56172016080802_Д4-10.pdf

Плащане по Договор №: Д4-10 От: 2016-02-05 2016-08-25 15:56:29
Плащане по Договор №: Д4-10 От: 2016-02-05 2016-07-20 11:54:57
2016-02-08 08:40:00

Протокол от работата на комисията

Документи

15082016191601_protokol higienni.pdf

2016-01-19 16:00:00

писмо до медиите

Документи

57562015011412_medii.pdf

2015-12-01 14:45:00
Scroll to top