Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-10-19 16:27:53

№ 20150915Tcgv592403

 

1. Откритата процедура за възлагане на обществената поръчка е с обект „доставка“, и с предмет „Периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти за нуждите на „СБАЛ по онкология” ЕАД - Възложител, съгласно приложената към настоящата документация Техническа спецификация към образец-Й, с цел  избор на доставчик за посочените 45 обособени позиции, и сключване на договор за доставка при най-благоприятни на „СБАЛ по онкология“ ЕАД условия.

Прогнозните количества са посочени по обособени позиции в Техническата спецификация:

Всяка обособена позиция е обозначена със собствен пореден номер в Техническата спецификация.

2. Доставките на лекарствени продукти се договарят и извършват в рамките на прогнозните количества по Техническата спецификацияпо посочените обособени позиции.

3. Посочените количества по Техническата спецификация към образец-Й са ориентировъчни и не пораждат задължения за „СБАЛ по онкология” ЕАД да ги закупи в прогнозния обем. Фактическото изпълнение на обществената поръчка се определя на базата прием на пациенти и прогнозата на „СБАЛ по онкология” ЕАД за необходимите на лечебното заведение лекарствени продукти през 2015 г./2016г.

4.Финансиране: Средства от НЗОК

 

31512015191610_profil na kupuva4a.rar

 


Плащане по договор №: Договор Д4-22 От дата: 2016-03-28 2017-01-15 11:45:00
Плащане по договор №: Договор Д4-22 От дата: 2016-03-28 2016-11-17 10:40:41
Плащане по договор №: Договор Д4-25 От дата: 2016-04-13 2016-11-17 10:21:51
Плащане по договор №: Договор Д4-22 От дата: 2016-03-28 2016-10-24 10:40:00
Плащане по договор №: Договор Д4-25 От дата: 2016-04-13 2016-10-24 10:20:00
Плащане по договор №: Договор Д4-22 От дата: 2016-03-28 2016-08-25 15:26:48
Плащане по договор №: Договор Д4-25 От дата: 2016-04-13 2016-08-25 12:26:55

Договор № Договор Д4-25 От дата: 2016-04-13

Контрагент: „Медекс” ООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 158982.00 лв.

48202016131504_договор д4-25.pdf

Плащане по Договор №: Договор Д4-25 От: 2016-04-13 2016-11-17 10:21:51
Плащане по Договор №: Договор Д4-25 От: 2016-04-13 2016-10-24 10:20:00
Плащане по Договор №: Договор Д4-25 От: 2016-04-13 2016-08-25 12:26:55
2016-04-13 15:40:00

Договор № д4-24 От дата: 2016-04-13

Контрагент: маримпекс-7 еоод

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 58110.00 лв.

45462016131504_Договор Д4-24.pdf

2016-04-13 15:35:00

Договор № Договор Д4-23 От дата: 2016-03-28

Контрагент: СТИНГ АД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 7254.00 лв.

12282016301403_д4-23.pdf

2016-03-30 14:05:00

Договор № Договор Д4-22 От дата: 2016-03-28

Контрагент: Фьоникс фарма ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 25130.40 лв.

08222016301403_фьоникс.pdf

Плащане по Договор №: Договор Д4-22 От: 2016-03-28 2017-01-15 11:45:00
Плащане по Договор №: Договор Д4-22 От: 2016-03-28 2016-11-17 10:40:41
Плащане по Договор №: Договор Д4-22 От: 2016-03-28 2016-10-24 10:40:00
Плащане по Договор №: Договор Д4-22 От: 2016-03-28 2016-08-25 15:26:48
2016-03-30 14:00:00

решение з-74

Документи

12062016121702_з-74.pdf

2016-02-12 17:00:00

решение з-72

Документи

10022016121702_З-72.pdf

2016-02-12 16:55:00

решение з-73

Документи

11332016121702_з-73.pdf

2016-02-12 16:55:00

Протокол 3

Документи

51042016121602_Protokol 3 -lekarstva.pdf

2016-02-12 16:40:00

Протокол 2

Документи

50302016121602_Protokol 2 - lekarstva.pdf

2016-02-12 16:35:00

уведомление

Документи

38582016131601_uwedomleni.pdf

2016-01-13 16:25:00

Протокол1

Документи

38092015141412_Протокол 1.pdf

2015-12-14 14:25:00

изпращане на съобщение до средствата за масово осведомяване

Документи

36282015191610_medii - lekarstva - 19.10.2015.pdf

2015-10-19 16:30:00

Описание: Документи

Scroll to top