Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-09-25 13:58:53

№ 20150923utFq602351

 

1.      Предмет на настоящата обществена поръчка е:

ü„Пълно абонаментно извънгаранционно техническо обслужване с включени труд и прогнозна пределна стойност на резервни части на медицински апарати,подробно описани по вид и количество в Техническата спецификация – Приложение № 1 от настоящата документация.

ü  МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:на територията на „СБАЛ по онкология”,ЕАД, гр.София, ул. „Пловдивско поле” № 6

ü  СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:12 месеца от датата на подписване на договора, за позиции №9 „КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ SOMATOM EMOTION 16”; №14 „РЕНТГЕНОГРАФИЧЕН - СКОПИЧЕН АПАРАТ ICONOS R200”; № 20 „КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ – SOMATOM,EMOTION”; № 21 „РЕНТГЕНОВ СИМУЛАТОР – SIMVIEW”; № 22 „УСКОРИТЕЛ- PRIMUS HE”; № 24 „ВЕРИФИКАЦИОННА СИСТЕМА  LANTIS” от Техническата спецификация от дата на влизане в сила на договора е от 12.01.2016г.

ü  ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обществената поръчка е с включени 36 обособени позиции, като обособени позиции № 1 „ОПЕРАЦИОННИ МАСИ”; № 2 „АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНИ АПАРАТИ-DRAGER”; № 25 „ПЛАНИРАЩА СИСТЕМА – ONCENTRА” са включени и подпозиции.При оферирането на посочените позиции следва да бъде подадена оферта за цялата обособена позиция, като неоферирането на всички подпозиции е основание за отстраняване на офертата от обществената поръчка.

 

АОП номер: op3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333238393430

Линк към АОП обявление: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=689217&newver=2

Линк към АОП решение: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=689218&newver=2


59522015251309_abonament - 25.09.2015.rar

 


Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Документи

20402017151006_Д5-4 от 19.01.2016 г. Електронкомерс - изпълнен договор.pdf

2017-06-15 10:05:00
Плащане по договор №: д5-6 От дата: 2016-01-19 2016-08-25 15:40:23
Плащане по договор №: д5-3 От дата: 2016-01-19 2016-08-25 15:27:26
Плащане по договор №: д5-8 От дата: 2016-01-28 2016-08-25 12:55:25
Плащане по договор №: д5-10 От дата: 2016-02-05 2016-08-25 12:22:43
Плащане по договор №: д5-4 От дата: 2016-01-19 2016-08-25 12:14:44
Плащане по договор №: д5-1 От дата: 2016-01-19 2016-08-25 12:11:54
Плащане по договор №: Д5-2 От дата: 2016-01-19 2016-08-25 12:10:58
Плащане по договор №: Д5-2 От дата: 2016-01-19 2016-08-25 12:10:09
Плащане по договор №: д5-5 От дата: 2016-01-19 2016-08-25 11:50:00
Плащане по договор №: д5-10 От дата: 2016-02-05 2016-08-03 10:25:00
Плащане по договор №: д5-4 От дата: 2016-01-19 2016-08-03 09:15:00
Плащане по договор №: Д5-2 От дата: 2016-01-19 2016-08-02 13:25:00
Плащане по договор №: д5-6 От дата: 2016-01-19 2016-08-02 06:30:00
Плащане по договор №: д5-1 От дата: 2016-01-19 2016-07-20 10:45:49
Плащане по договор №: Д5-2 От дата: 2016-01-19 2016-07-20 10:44:43
Плащане по договор №: д5-5 От дата: 2016-01-19 2016-07-06 10:20:00
Плащане по договор №: д5-4 От дата: 2016-01-19 2016-07-04 09:25:00
Плащане по договор №: д5-6 От дата: 2016-01-19 2016-07-04 08:40:00
Плащане по договор №: д5-9 От дата: 2016-01-28 2016-07-04 08:40:00
Плащане по договор №: д5-6 От дата: 2016-01-19 2016-06-01 08:10:00
Плащане по договор №: д5-3 От дата: 2016-01-19 2016-05-31 15:48:02
Плащане по договор №: д5-9 От дата: 2016-01-28 2016-05-31 15:45:57
Плащане по договор №: д5-4 От дата: 2016-01-19 2016-05-31 15:16:35
Плащане по договор №: д5-1 От дата: 2016-01-19 2016-05-31 15:11:50
Плащане по договор №: Д5-2 От дата: 2016-01-19 2016-05-31 15:09:07
Плащане по договор №: д5-5 От дата: 2016-01-19 2016-05-31 14:53:25
Плащане по договор №: Д5-2 От дата: 2016-01-19 2016-04-21 14:30:00
Плащане по договор №: д5-1 От дата: 2016-01-19 2016-04-20 14:30:00
Плащане по договор №: д5-6 От дата: 2016-01-19 2016-04-15 16:00:00
Плащане по договор №: д5-9 От дата: 2016-01-28 2016-02-18 14:30:00

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Документи

2016-02-09 09:25:00

Договор № д5-10 От дата: 2016-02-05

Документи

Контрагент: „Канбера Пакард България” ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 75072.00 лв.

31582016311605_д5-10.pdf

Плащане по Договор №: д5-10 От: 2016-02-05 2016-08-25 12:22:43
Плащане по Договор №: д5-10 От: 2016-02-05 2016-08-03 10:25:00
2016-02-05 16:20:00

Договор № д5-9 От дата: 2016-01-28

Документи

Контрагент: Марвена Диагностикa ООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 26828.00 лв.

07512016281501_д5-9.pdf

Плащане по Договор №: д5-9 От: 2016-01-28 2016-07-04 08:40:00
Плащане по Договор №: д5-9 От: 2016-01-28 2016-05-31 15:45:57
Плащане по Договор №: д5-9 От: 2016-01-28 2016-02-18 14:30:00
2016-01-28 14:55:00

Договор № д5-8 От дата: 2016-01-28

Документи

Контрагент: „Медицинска Техника Инженеринг” ООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 4400.00 лв.

00532016281501_д5-8.pdf

Плащане по Договор №: д5-8 От: 2016-01-28 2016-08-25 12:55:25
2016-01-28 14:45:00

Договор № д5-6 От дата: 2016-01-19

Документи

Контрагент: СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 351000.08 лв.

22292016221001_Д5-6.pdf

Плащане по Договор №: д5-6 От: 2016-01-19 2016-08-25 15:40:23
Плащане по Договор №: д5-6 От: 2016-01-19 2016-08-02 06:30:00
Плащане по Договор №: д5-6 От: 2016-01-19 2016-07-04 08:40:00
Плащане по Договор №: д5-6 От: 2016-01-19 2016-06-01 08:10:00
Плащане по Договор №: д5-6 От: 2016-01-19 2016-04-15 16:00:00
2016-01-22 10:10:00

Договор № д5-5 От дата: 2016-01-19

Документи

Контрагент: “Аеро-Техника” ООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 6560.00 лв.

18292016221001_Д5-5.pdf

Плащане по Договор №: д5-5 От: 2016-01-19 2016-08-25 11:50:00
Плащане по Договор №: д5-5 От: 2016-01-19 2016-07-06 10:20:00
Плащане по Договор №: д5-5 От: 2016-01-19 2016-05-31 14:53:25
2016-01-22 10:05:00

Договор № д5-4 От дата: 2016-01-19

Документи

Контрагент: Електронкомерс ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 255488.00 лв.

15042016221001_Д5-4.pdf

Плащане по Договор №: д5-4 От: 2016-01-19 2016-08-25 12:14:44
Плащане по Договор №: д5-4 От: 2016-01-19 2016-08-03 09:15:00
Плащане по Договор №: д5-4 От: 2016-01-19 2016-07-04 09:25:00
Плащане по Договор №: д5-4 От: 2016-01-19 2016-05-31 15:16:35
2016-01-22 10:00:00

Договор № д5-3 От дата: 2016-01-19

Документи

Контрагент: ЕТ АЛБА -ТМ-АЛЕКСАНДЪР АЦЕВ

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 2400.00 лв.

06112016221001_Д5-3.pdf

Плащане по Договор №: д5-3 От: 2016-01-19 2016-08-25 15:27:26
Плащане по Договор №: д5-3 От: 2016-01-19 2016-05-31 15:48:02
2016-01-22 09:55:00

Договор № Д5-2 От дата: 2016-01-19

Документи

Контрагент: “Дрегер Медикъл България” ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 29838.04 лв.

03152016221001_Д5-2.pdf

Плащане по Договор №: Д5-2 От: 2016-01-19 2016-08-25 12:10:58
Плащане по Договор №: Д5-2 От: 2016-01-19 2016-08-25 12:10:09
Плащане по Договор №: Д5-2 От: 2016-01-19 2016-08-02 13:25:00
Плащане по Договор №: Д5-2 От: 2016-01-19 2016-07-20 10:44:43
Плащане по Договор №: Д5-2 От: 2016-01-19 2016-05-31 15:09:07
Плащане по Договор №: Д5-2 От: 2016-01-19 2016-04-21 14:30:00
2016-01-22 09:50:00

Договор № д5-1 От дата: 2016-01-19

Документи

Контрагент: Дъчмед Интернешанъл ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 5380.00 лв.

02052016281501_Д5-1.pdf

Плащане по Договор №: д5-1 От: 2016-01-19 2016-08-25 12:11:54
Плащане по Договор №: д5-1 От: 2016-01-19 2016-07-20 10:45:49
Плащане по Договор №: д5-1 От: 2016-01-19 2016-05-31 15:11:50
Плащане по Договор №: д5-1 От: 2016-01-19 2016-04-20 14:30:00
2016-01-22 09:45:00

Решение за избор на изпълнител

Документи

2015-12-21 15:10:00

Частично прекратяване

Документи

2015-12-21 15:05:00

Частично прекратяване

Документи

2015-12-21 15:05:00

Протокол 2 от работата на комисията

Документи

2015-12-21 15:00:00

Протокол 3 от работата на комисията

Документи

2015-12-21 15:00:00

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Документи

2015-11-30 17:00:00

Протокол 1

Документи

2015-11-17 12:20:00

изпращане на съобщение до средствата за масово осведомяване

Документи

2015-09-25 14:30:00

Описание: Документи

Scroll to top