Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-08-05 15:27:29

№ 20150724vcdF501865

28092015051508_profil na kupuva4a - publi4na pokana - tenti.rar

 


Плащане по договор №: Д4-114 От дата: 2015-09-29

Дата на плащане: 2015-12-30

Към контрагент: Боряна 22 ЕООД

Размер на плащане: 35348.40 лв.

Основание за плащане:

ф.11186/16,11,2015

2016-02-03 16:55:25

Договор № Д4-114 От дата: 2015-09-29

Контрагент: Боряна 22 ЕООД

Продължителност на договора: 35 Дни

Сума на договора: 29457.00 лв.

55592015291209_d4-114.pdf

Плащане по Договор №: Д4-114 От: 2015-09-29 2016-02-03 16:55:25
2015-09-29 12:45:00

Протокол от работата на комисията

Документи

16202015071009_tenti - protokol.pdf

2015-09-07 10:05:00

изпращане на съобщение до средствата за масово осведомяване

Документи

32442015051508_medii - publi4na pokana - tenti.pdf

2015-08-05 15:25:00

Описание: Документи

Scroll to top