Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-05-26 11:20:37

№ 20150525DCmh401287

22562015261105_profil na kupuvacha - kancelarski 2015.rar

 


Информация за изпълнен договор Д6-42 от 28.09.2015

Документи

2017-01-20 16:30:00

Информация за изпълнен договор Д4-115 от 30.09.2015

Документи

2017-01-20 16:25:00

Информация за изпълнен договор Д4-113 от 29.09.2015

Документи

2017-01-20 16:20:00

Информация за изпълнен договор Д4-112 от 29.09.2015

Документи

26232017201601_инфо за изп.дог. Д4-112 от 29.09.2015- кооп.ПАНДА.pdf

2017-01-20 16:15:00
Плащане по договор №: Д4-115 От дата: 2015-09-30 2016-08-25 15:51:48
Плащане по договор №: Д6-42 От дата: 2015-09-28 2016-08-25 13:30:38
Плащане по договор №: д4-112 От дата: 2015-09-29 2016-08-25 13:13:23
Плащане по договор №: Д4-115 От дата: 2015-09-30 2016-07-20 11:49:12
Плащане по договор №: Д6-42 От дата: 2015-09-28 2016-07-20 11:33:45
Плащане по договор №: д4-112 От дата: 2015-09-29 2016-07-20 11:14:00
Плащане по договор №: д4-112 От дата: 2015-09-29 2016-07-04 12:25:00
Плащане по договор №: д4-113 От дата: 2015-09-29 2016-07-04 11:50:00
Плащане по договор №: д4-113 От дата: 2015-09-29 2016-06-01 10:08:36
Плащане по договор №: Д4-115 От дата: 2015-09-30 2016-04-25 11:17:47
Плащане по договор №: Д4-115 От дата: 2015-09-30 2016-04-25 11:13:02
Плащане по договор №: д4-113 От дата: 2015-09-29 2016-04-25 11:06:36
Плащане по договор №: д4-113 От дата: 2015-09-29 2016-04-25 11:05:11
Плащане по договор №: д4-113 От дата: 2015-09-29 2016-04-25 11:04:17
Плащане по договор №: Д6-42 От дата: 2015-09-28 2016-02-05 11:44:13
Плащане по договор №: Д6-42 От дата: 2015-09-28 2016-02-05 11:43:00
Плащане по договор №: Д4-115 От дата: 2015-09-30 2016-02-05 09:16:56
Плащане по договор №: д4-113 От дата: 2015-09-29 2016-02-04 16:22:01

Договор № Д4-115 От дата: 2015-09-30

Документи

Контрагент: ЕВРОТЕХ ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 13829.72 лв.

20292015061510_evroteh.pdf

Плащане по Договор №: Д4-115 От: 2015-09-30 2016-08-25 15:51:48
Плащане по Договор №: Д4-115 От: 2015-09-30 2016-07-20 11:49:12
Плащане по Договор №: Д4-115 От: 2015-09-30 2016-04-25 11:17:47
Плащане по Договор №: Д4-115 От: 2015-09-30 2016-04-25 11:13:02
Плащане по Договор №: Д4-115 От: 2015-09-30 2016-02-05 09:16:56
 
2015-10-06 15:10:00

Договор № д4-113 От дата: 2015-09-29

Документи

Контрагент: НАНО ТЕХНОЛОГИИ ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 17725.00 лв.

29472015291209_d4-113.pdf

Плащане по Договор №: д4-113 От: 2015-09-29 2016-07-04 11:50:00
Плащане по Договор №: д4-113 От: 2015-09-29 2016-06-01 10:08:36
Плащане по Договор №: д4-113 От: 2015-09-29 2016-04-25 11:06:36
Плащане по Договор №: д4-113 От: 2015-09-29 2016-04-25 11:05:11
Плащане по Договор №: д4-113 От: 2015-09-29 2016-04-25 11:04:17
Плащане по Договор №: д4-113 От: 2015-09-29 2016-02-04 16:22:01
 
2015-09-29 12:20:00

Договор № д4-112 От дата: 2015-09-29

Документи

Контрагент: КООПЕРАЦИЯ ПАНДА

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 27260.68 лв.

27242015291209_d4-112.pdf

Плащане по Договор №: д4-112 От: 2015-09-29 2016-08-25 13:13:23
Плащане по Договор №: д4-112 От: 2015-09-29 2016-07-20 11:14:00
Плащане по Договор №: д4-112 От: 2015-09-29 2016-07-04 12:25:00
 
2015-09-29 12:15:00

Договор № Д6-42 От дата: 2015-09-28

Документи

Контрагент: ЕС ПРИНТ ООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 27986.30 лв.

08532015281109_es print - dogovor.pdf

Плащане по Договор №: Д6-42 От: 2015-09-28 2016-08-25 13:30:38
Плащане по Договор №: Д6-42 От: 2015-09-28 2016-07-20 11:33:45
Плащане по Договор №: Д6-42 От: 2015-09-28 2016-02-05 11:44:13
Плащане по Договор №: Д6-42 От: 2015-09-28 2016-02-05 11:43:00
 
2015-09-28 10:55:00

протокол 2

Документи

2015-08-13 14:55:00

Протокол 3

Документи

2015-08-13 14:55:00

Решение

Документи

2015-08-13 14:55:00

Уведомление за отваряне на цени

Документи

2015-07-27 15:50:00

Протокол 1

Документи

2015-07-01 10:40:00

Отговор на въпрос

Документи

2015-06-10 16:15:00

Отговор на въпрос

Документи

2015-06-09 09:50:00

изпращане на съобщение до средствата за масово осведомяване

Документи

27402015261105_saobshenie do mediite- kancelarski .pdf

2015-05-26 11:20:00

Описание: Документи

Scroll to top