Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-05-18 14:44:04

№ 20150514kFQx390817

44322015181405_publichna pokana - mobilni.pdf
44412015181405_dokumentaciq - mobilni.pdf
45102015181405_Образци - мобилни.docx

 


Плащане по договор №: Д6-26 От дата: 2015-06-23 2016-05-10 11:00:00
Плащане по договор №: Д6-26 От дата: 2015-06-23 2016-03-02 13:40:00
Плащане по договор №: Д6-26 От дата: 2015-06-23 2016-03-02 13:40:00
Плащане по договор №: Д6-26 От дата: 2015-06-23 2016-03-02 13:40:00
Плащане по договор №: Д6-26 От дата: 2015-06-23 2016-02-17 13:40:00
Плащане по договор №: Д6-26 От дата: 2015-06-23 2016-02-17 13:40:00
Плащане по договор №: Д6-26 От дата: 2015-06-23 2016-02-17 13:35:00
Плащане по договор №: Д6-26 От дата: 2015-06-23 2016-01-15 13:35:00
Плащане по договор №: Д6-26 От дата: 2015-06-23 2016-01-15 13:35:00
Плащане по договор №: Д6-26 От дата: 2015-06-23 2016-01-15 13:30:00
Плащане по договор №: Д6-26 От дата: 2015-06-23 2016-01-15 11:05:00
Плащане по договор №: Д6-26 От дата: 2015-06-23 2015-12-28 10:55:00
Плащане по договор №: Д6-26 От дата: 2015-06-23 2015-12-28 10:55:00
Плащане по договор №: Д6-26 От дата: 2015-06-23 2015-12-15 10:55:00
Плащане по договор №: Д6-26 От дата: 2015-06-23 2015-11-17 10:50:00
Плащане по договор №: Д6-26 От дата: 2015-06-23 2015-11-17 10:50:00
Плащане по договор №: Д6-26 От дата: 2015-06-23 2015-11-17 10:50:00
Плащане по договор №: Д6-26 От дата: 2015-06-23 2015-11-17 10:45:00
Плащане по договор №: Д6-26 От дата: 2015-06-23 2015-11-17 10:45:00
Плащане по договор №: Д6-26 От дата: 2015-06-23 2015-10-26 10:45:00
Плащане по договор №: Д6-26 От дата: 2015-06-23 2015-10-15 10:45:00
Плащане по договор №: Д6-26 От дата: 2015-06-23 2015-10-15 10:15:00
Плащане по договор №: Д6-26 От дата: 2015-06-23 2015-09-14 09:58:37
Плащане по договор №: Д6-26 От дата: 2015-06-23 2015-09-14 09:57:11
Плащане по договор №: Д6-26 От дата: 2015-06-23 2015-09-14 09:55:31
Плащане по договор №: Д6-26 От дата: 2015-06-23 2015-09-14 09:54:30
Плащане по договор №: Д6-26 От дата: 2015-06-23 2015-09-14 09:31:54

Договор № Д6-26 От дата: 2015-06-23

Документи

Контрагент: Българска телекомуникационна компания ЕАД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 66000.00 лв.

44122015241506_btk.pdf

Плащане по Договор №: Д6-26 От: 2015-06-23 2016-05-10 11:00:00
Плащане по Договор №: Д6-26 От: 2015-06-23 2016-03-02 13:40:00
Плащане по Договор №: Д6-26 От: 2015-06-23 2016-03-02 13:40:00
Плащане по Договор №: Д6-26 От: 2015-06-23 2016-03-02 13:40:00
Плащане по Договор №: Д6-26 От: 2015-06-23 2016-02-17 13:40:00
Плащане по Договор №: Д6-26 От: 2015-06-23 2016-02-17 13:40:00
Плащане по Договор №: Д6-26 От: 2015-06-23 2016-02-17 13:35:00
Плащане по Договор №: Д6-26 От: 2015-06-23 2016-01-15 13:35:00
Плащане по Договор №: Д6-26 От: 2015-06-23 2016-01-15 13:35:00
Плащане по Договор №: Д6-26 От: 2015-06-23 2016-01-15 13:30:00
Плащане по Договор №: Д6-26 От: 2015-06-23 2016-01-15 11:05:00
Плащане по Договор №: Д6-26 От: 2015-06-23 2015-12-28 10:55:00
Плащане по Договор №: Д6-26 От: 2015-06-23 2015-12-28 10:55:00
Плащане по Договор №: Д6-26 От: 2015-06-23 2015-12-15 10:55:00
Плащане по Договор №: Д6-26 От: 2015-06-23 2015-11-17 10:50:00
Плащане по Договор №: Д6-26 От: 2015-06-23 2015-11-17 10:50:00
Плащане по Договор №: Д6-26 От: 2015-06-23 2015-11-17 10:50:00
Плащане по Договор №: Д6-26 От: 2015-06-23 2015-11-17 10:45:00
Плащане по Договор №: Д6-26 От: 2015-06-23 2015-11-17 10:45:00
Плащане по Договор №: Д6-26 От: 2015-06-23 2015-10-26 10:45:00
Плащане по Договор №: Д6-26 От: 2015-06-23 2015-10-15 10:45:00
Плащане по Договор №: Д6-26 От: 2015-06-23 2015-10-15 10:15:00
Плащане по Договор №: Д6-26 От: 2015-06-23 2015-09-14 09:58:37
Плащане по Договор №: Д6-26 От: 2015-06-23 2015-09-14 09:57:11
Плащане по Договор №: Д6-26 От: 2015-06-23 2015-09-14 09:55:31
Плащане по Договор №: Д6-26 От: 2015-06-23 2015-09-14 09:54:30
Плащане по Договор №: Д6-26 От: 2015-06-23 2015-09-14 09:31:54
 
2015-06-24 15:35:00

Протокол

Документи

2015-06-03 10:40:00

Отговор на въпрос

Документи

2015-05-22 14:55:00

изпращане на съобщение до средствата за масово осведомяване

Документи

54572015181405_18.05.2015-sredstva za masovo osvedomqvane.pdf

2015-05-18 14:45:00

Описание: Документи

Scroll to top