Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-04-24 17:57:12

№ 20150421iXYC383984

00282015241804_hrana 2015.rar

 


Плащане по договор №: Д4-92 От дата: 2015-07-22 2016-07-04 08:40:00
Плащане по договор №: Д4-92 От дата: 2015-07-22 2016-02-05 10:05:00
Плащане по договор №: Д4-90 От дата: 2015-07-22 2016-02-05 10:05:00
Плащане по договор №: Д4-91 От дата: 2015-07-22 2016-02-05 10:05:00
Плащане по договор №: Д4-89 От дата: 2015-07-22 2016-02-05 10:00:00
Плащане по договор №: Д4-87 От дата: 2015-07-22 2016-02-05 09:45:00
Плащане по договор №: Д4-88 От дата: 2015-07-22 2016-02-05 09:45:00
Плащане по договор №: Д4-86 От дата: 2015-07-22 2016-02-05 09:40:00
Плащане по договор №: Д4-92 От дата: 2015-07-22 2015-11-30 16:05:00
Плащане по договор №: Д4-91 От дата: 2015-07-22 2015-11-30 15:40:00
Плащане по договор №: Д4-90 От дата: 2015-07-22 2015-11-30 15:35:00
Плащане по договор №: Д4-90 От дата: 2015-07-22 2015-11-30 15:30:00
Плащане по договор №: Д4-89 От дата: 2015-07-22 2015-11-30 15:25:00
Плащане по договор №: Д4-88 От дата: 2015-07-22 2015-11-30 15:05:00
Плащане по договор №: Д4-86 От дата: 2015-07-22 2015-11-30 14:55:00
Плащане по договор №: Д4-87 От дата: 2015-07-22 2015-11-30 14:50:00
Плащане по договор №: Д4-92 От дата: 2015-07-22 2015-11-02 16:10:00
Плащане по договор №: Д4-91 От дата: 2015-07-22 2015-11-02 15:40:00
Плащане по договор №: Д4-89 От дата: 2015-07-22 2015-11-02 15:25:00
Плащане по договор №: Д4-88 От дата: 2015-07-22 2015-11-02 15:05:00
Плащане по договор №: Д4-87 От дата: 2015-07-22 2015-11-02 14:40:00
Плащане по договор №: Д4-86 От дата: 2015-07-22 2015-11-02 14:35:00

Договор № Д4-91 От дата: 2015-07-22

Документи

Контрагент: ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 12787.15 лв.

19152015281209_Д4-91.pdf

Плащане по Договор №: Д4-91 От: 2015-07-22 2016-02-05 10:05:00
Плащане по Договор №: Д4-91 От: 2015-07-22 2015-11-30 15:40:00
Плащане по Договор №: Д4-91 От: 2015-07-22 2015-11-02 15:40:00
 
2015-08-12 15:00:00

Договор № Д4-90 От дата: 2015-07-22

Документи

Контрагент: ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 19845.50 лв.

17372015281209_Д4-90.pdf

Плащане по Договор №: Д4-90 От: 2015-07-22 2016-02-05 10:05:00
Плащане по Договор №: Д4-90 От: 2015-07-22 2015-11-30 15:35:00
Плащане по Договор №: Д4-90 От: 2015-07-22 2015-11-30 15:30:00
 
2015-08-12 14:00:00

Договор № Д4-88 От дата: 2015-07-22

Контрагент: ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 16002.90 лв.

11102015031709_Д4-88.pdf

Плащане по Договор №: Д4-88 От: 2015-07-22 2016-02-05 09:45:00
Плащане по Договор №: Д4-88 От: 2015-07-22 2015-11-30 15:05:00
Плащане по Договор №: Д4-88 От: 2015-07-22 2015-11-02 15:05:00
2015-08-12 12:30:00

Договор № Д4-89 От дата: 2015-07-22

Документи

Контрагент: ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 30509.00 лв.

09412015281209_Д4-89.pdf

Плащане по Договор №: Д4-89 От: 2015-07-22 2016-02-05 10:00:00
Плащане по Договор №: Д4-89 От: 2015-07-22 2015-11-30 15:25:00
Плащане по Договор №: Д4-89 От: 2015-07-22 2015-11-02 15:25:00
 
2015-08-12 11:30:00

Договор № Д4-92 От дата: 2015-07-22

Документи

Контрагент: „Елиаз” ООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 28457.00 лв.

31202015021809_Д4-92.pdf

Плащане по Договор №: Д4-92 От: 2015-07-22 2016-07-04 08:40:00
Плащане по Договор №: Д4-92 От: 2015-07-22 2016-02-05 10:05:00
Плащане по Договор №: Д4-92 От: 2015-07-22 2015-11-30 16:05:00
Плащане по Договор №: Д4-92 От: 2015-07-22 2015-11-02 16:10:00
 
2015-08-12 10:45:00

Договори от Д4-86 до Д4-92, общо 7 бр

Описание: 7 бр договори за всяка обособена позиция


Документи

 

51502015121008_dogowori hrani.rar

 
2015-08-12 10:40:00

Договор № Д4-87 От дата: 2015-07-22

Документи

Контрагент: ЕКСПРЕС ФУУД ТРЕЙД ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 11940.83 лв.

29142015021809_Д4-87.pdf

Плащане по Договор №: Д4-87 От: 2015-07-22 2016-02-05 09:45:00
Плащане по Договор №: Д4-87 От: 2015-07-22 2015-11-30 14:50:00
Плащане по Договор №: Д4-87 От: 2015-07-22 2015-11-02 14:40:00
 
2015-08-12 10:20:00

Договор № Д4-86 От дата: 2015-07-22

Документи

Контрагент: ЕКСПРЕС ФУУД ТРЕЙД ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 6058.33 лв.

27352015021809_Д4-86.pdf

Плащане по Договор №: Д4-86 От: 2015-07-22 2016-02-05 09:40:00
Плащане по Договор №: Д4-86 От: 2015-07-22 2015-11-30 14:55:00
Плащане по Договор №: Д4-86 От: 2015-07-22 2015-11-02 14:35:00
 
2015-08-12 10:00:00

Протокол 2

Документи

2015-06-25 13:15:00

Протокол 3

Документи

2015-06-25 13:15:00

Решение

Документи

2015-06-25 13:15:00

Уведомление за отваряне на цени

Документи

2015-06-09 15:20:00

Протокол 1

Документи

2015-05-29 14:40:00

Разяснение

Документи

2015-05-11 10:15:00

изпращане на съобщение до средствата за масово осведомяване

Документи

04292015241804_съобщение до средствата за масово осведомяване.pdf

2015-04-24 17:55:00

Описание: Документи

Scroll to top