Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-04-03 17:21:46

№ 20150402MOuJ370298

Описание:


Документи22172015031704_lekarstva - profil na kupuva4a.rar

 


Информация за приключени договори по обществени поръчки

Документи

06122017161011_SKM_C224e17111608450.pdf

2017-11-15 17:05:00
Плащане по договор №: Д4-110 От дата: 2015-09-01 2017-08-15 15:16:00
Плащане по договор №: Д4-100 От дата: 2015-08-10 2017-08-15 15:07:18
Плащане по договор №: Д4-100 От дата: 2015-08-10 2017-08-15 15:06:45
Плащане по договор №: Д4-93 От дата: 2015-07-30 2017-08-11 15:52:00
Плащане по договор №: Д4-93 От дата: 2015-07-30 2017-07-18 15:50:00
Плащане по договор №: Д4-100 От дата: 2015-08-10 2017-07-13 15:05:00
Плащане по договор №: Д4-93 От дата: 2015-07-30 2017-07-12 15:50:00
Плащане по договор №: Д4-110 От дата: 2015-09-01 2017-06-13 15:20:00
Плащане по договор №: Д4-97 От дата: 2015-08-07 2017-06-11 13:55:00
Плащане по договор №: Д4-93 От дата: 2015-07-30 2017-05-31 15:45:00
Плащане по договор №: д4-105 От дата: 2015-08-17 2017-05-15 10:20:54
Плащане по договор №: д4-105 От дата: 2015-08-17 2017-04-24 10:20:00
Плащане по договор №: Д4-100 От дата: 2015-08-10 2017-04-19 15:00:00
Плащане по договор №: Д4-110 От дата: 2015-09-01 2017-04-17 15:20:00
Плащане по договор №: Д4-93 От дата: 2015-07-30 2017-04-10 15:45:00
Плащане по договор №: д4-105 От дата: 2015-08-17 2017-03-12 10:35:00
Плащане по договор №: Д4-100 От дата: 2015-08-10 2017-03-07 15:00:00
Плащане по договор №: Д4-93 От дата: 2015-07-30 2017-03-06 15:45:00
Плащане по договор №: д4-105 От дата: 2015-08-17 2017-02-19 10:15:00
Плащане по договор №: Д4-110 От дата: 2015-09-01 2017-02-15 15:15:00
Плащане по договор №: Д4-100 От дата: 2015-08-10 2017-02-15 15:00:00
Плащане по договор №: Д4-93 От дата: 2015-07-30 2017-02-13 15:40:00
Плащане по договор №: Д4-99 От дата: 2015-08-07 2017-02-12 11:00:00
Плащане по договор №: Д4-100 От дата: 2015-08-10 2017-01-23 15:00:00
Плащане по договор №: Д4-104 От дата: 2015-08-17 2017-01-22 11:05:00
Плащане по договор №: Д4-109 От дата: 2015-08-21 2017-01-22 11:05:00
Плащане по договор №: Д4-94 От дата: 2015-08-05 2017-01-15 11:25:00
Плащане по договор №: Д4-101 От дата: 2015-08-17 2017-01-15 11:20:00
Плащане по договор №: д4-102 От дата: 2015-08-17 2017-01-15 11:15:00
Плащане по договор №: д4-105 От дата: 2015-08-17 2017-01-15 10:15:00
Плащане по договор №: Д4-93 От дата: 2015-07-30 2017-01-11 15:40:00
Плащане по договор №: Д4-100 От дата: 2015-08-10 2016-12-20 14:55:00
Плащане по договор №: D4-98 От дата: 2015-08-07 2016-12-18 11:35:00
Плащане по договор №: Д4-94 От дата: 2015-08-05 2016-12-18 11:20:00
Плащане по договор №: Д4-101 От дата: 2015-08-17 2016-12-18 11:15:00
Плащане по договор №: Д4-104 От дата: 2015-08-17 2016-12-18 11:10:00
Плащане по договор №: Д4-99 От дата: 2015-08-07 2016-12-18 10:55:00
Плащане по договор №: д4-105 От дата: 2015-08-17 2016-12-18 10:15:00
Плащане по договор №: д4-105 От дата: 2015-08-17 2016-12-18 10:15:00
Плащане по договор №: Д4-93 От дата: 2015-07-30 2016-12-12 15:10:00
Плащане по договор №: Д4-104 От дата: 2015-08-17 2016-11-17 10:37:56
Плащане по договор №: Д4-104 От дата: 2015-08-17 2016-11-17 10:37:26
Плащане по договор №: д4-105 От дата: 2015-08-17 2016-11-17 10:34:05
Плащане по договор №: д4-105 От дата: 2015-08-17 2016-11-17 10:33:46
Плащане по договор №: Д4-101 От дата: 2015-08-17 2016-11-17 10:30:39
Плащане по договор №: Д4-101 От дата: 2015-08-17 2016-11-17 10:30:16
Плащане по договор №: Д4-103 От дата: 2015-08-17 2016-11-17 10:28:25
Плащане по договор №: Д4-97 От дата: 2015-08-07 2016-11-17 10:26:32
Плащане по договор №: Д4-94 От дата: 2015-08-05 2016-11-17 10:24:49
Плащане по договор №: Д4-94 От дата: 2015-08-05 2016-11-17 10:24:25
Плащане по договор №: Д4-110 От дата: 2015-09-01 2016-11-17 10:20:28
Плащане по договор №: Д4-100 От дата: 2015-08-10 2016-11-17 10:17:58
Плащане по договор №: Д4-100 От дата: 2015-08-10 2016-11-17 10:17:34
Плащане по договор №: Д4-100 От дата: 2015-08-10 2016-11-17 10:16:55
Плащане по договор №: D4-98 От дата: 2015-08-07 2016-11-17 09:38:48
Плащане по договор №: д4-102 От дата: 2015-08-17 2016-11-17 09:35:22
Плащане по договор №: Д4-109 От дата: 2015-08-21 2016-11-17 09:33:40
Плащане по договор №: Д4-93 От дата: 2015-07-30 2016-11-17 09:31:24
Плащане по договор №: Д4-104 От дата: 2015-08-17 2016-10-24 10:35:00
Плащане по договор №: Д4-104 От дата: 2015-08-17 2016-10-24 10:35:00
Плащане по договор №: Д4-99 От дата: 2015-08-07 2016-10-24 10:30:00
Плащане по договор №: д4-105 От дата: 2015-08-17 2016-10-24 10:30:00
Плащане по договор №: д4-105 От дата: 2015-08-17 2016-10-24 10:30:00
Плащане по договор №: Д4-97 От дата: 2015-08-07 2016-10-24 10:25:00
Плащане по договор №: Д4-101 От дата: 2015-08-17 2016-10-24 10:25:00
Плащане по договор №: Д4-101 От дата: 2015-08-17 2016-10-24 10:25:00
Плащане по договор №: Д4-103 От дата: 2015-08-17 2016-10-24 10:25:00
Плащане по договор №: Д4-94 От дата: 2015-08-05 2016-10-24 10:20:00
Плащане по договор №: Д4-94 От дата: 2015-08-05 2016-10-24 10:20:00
Плащане по договор №: Д4-100 От дата: 2015-08-10 2016-10-24 10:15:00
Плащане по договор №: Д4-100 От дата: 2015-08-10 2016-10-24 10:15:00
Плащане по договор №: Д4-110 От дата: 2015-09-01 2016-10-24 10:15:00
Плащане по договор №: Д4-110 От дата: 2015-09-01 2016-10-24 10:15:00
Плащане по договор №: Д4-93 От дата: 2015-07-30 2016-10-24 09:40:00
Плащане по договор №: Д4-93 От дата: 2015-07-30 2016-10-24 09:40:00
Плащане по договор №: д4-102 От дата: 2015-08-17 2016-10-24 09:40:00
Плащане по договор №: Д4-109 От дата: 2015-08-21 2016-10-24 09:40:00
Плащане по договор №: D4-98 От дата: 2015-08-07 2016-10-24 09:35:00
Плащане по договор №: Д4-101 От дата: 2015-08-17 2016-09-20 11:20:00
Плащане по договор №: д4-105 От дата: 2015-08-17 2016-09-20 10:25:00
Плащане по договор №: Д4-93 От дата: 2015-07-30 2016-09-18 12:40:00
Плащане по договор №: Д4-104 От дата: 2015-08-17 2016-09-18 11:10:00
Плащане по договор №: Д4-99 От дата: 2015-08-07 2016-09-18 11:00:00
Плащане по договор №: D4-98 От дата: 2015-08-07 2016-09-12 09:35:00
Плащане по договор №: Д4-104 От дата: 2015-08-17 2016-08-25 15:25:45
Плащане по договор №: д4-105 От дата: 2015-08-17 2016-08-25 15:21:23
Плащане по договор №: д4-105 От дата: 2015-08-17 2016-08-25 15:20:20
Плащане по договор №: Д4-99 От дата: 2015-08-07 2016-08-25 15:16:40
Плащане по договор №: Д4-101 От дата: 2015-08-17 2016-08-25 13:19:59
Плащане по договор №: Д4-101 От дата: 2015-08-17 2016-08-25 13:18:47
Плащане по договор №: Д4-97 От дата: 2015-08-07 2016-08-25 13:17:06
Плащане по договор №: Д4-93 От дата: 2015-07-30 2016-08-25 13:02:08
Плащане по договор №: Д4-93 От дата: 2015-07-30 2016-08-25 13:00:01
Плащане по договор №: Д4-94 От дата: 2015-08-05 2016-08-25 12:59:02
Плащане по договор №: Д4-94 От дата: 2015-08-05 2016-08-25 12:57:46
Плащане по договор №: Д4-110 От дата: 2015-09-01 2016-08-25 12:29:56
Плащане по договор №: Д4-100 От дата: 2015-08-10 2016-08-25 12:28:09
Плащане по договор №: Д4-110 От дата: 2015-09-01 2016-08-25 12:25:52
Плащане по договор №: Д4-100 От дата: 2015-08-10 2016-08-25 12:24:50
Плащане по договор №: д4-102 От дата: 2015-08-17 2016-08-25 12:07:01
Плащане по договор №: Д4-109 От дата: 2015-08-21 2016-08-25 11:52:44
Плащане по договор №: Д4-103 От дата: 2015-08-17 2016-08-09 09:25:00
Плащане по договор №: Д4-99 От дата: 2015-08-07 2016-07-07 15:10:38
Плащане по договор №: Д4-99 От дата: 2015-08-07 2016-07-07 15:10:22
Плащане по договор №: D4-98 От дата: 2015-08-07 2016-07-07 15:09:46
Плащане по договор №: D4-98 От дата: 2015-08-07 2016-07-07 15:09:28
Плащане по договор №: Д4-104 От дата: 2015-08-17 2016-07-07 15:08:20
Плащане по договор №: Д4-104 От дата: 2015-08-17 2016-07-07 15:08:03
Плащане по договор №: Д4-104 От дата: 2015-08-17 2016-07-07 15:07:37
Плащане по договор №: д4-105 От дата: 2015-08-17 2016-07-07 15:06:38
Плащане по договор №: д4-105 От дата: 2015-08-17 2016-07-07 15:06:06
Плащане по договор №: д4-105 От дата: 2015-08-17 2016-07-07 15:05:42
Плащане по договор №: Д4-97 От дата: 2015-08-07 2016-07-07 15:05:01
Плащане по договор №: Д4-101 От дата: 2015-08-17 2016-07-07 15:04:01
Плащане по договор №: Д4-101 От дата: 2015-08-17 2016-07-07 15:03:43
Плащане по договор №: Д4-101 От дата: 2015-08-17 2016-07-07 15:02:57
Плащане по договор №: Д4-103 От дата: 2015-08-17 2016-07-07 14:52:52
Плащане по договор №: Д4-103 От дата: 2015-08-17 2016-07-07 14:52:23
Плащане по договор №: Д4-93 От дата: 2015-07-30 2016-07-07 14:32:51
Плащане по договор №: Д4-93 От дата: 2015-07-30 2016-07-07 14:32:07
Плащане по договор №: Д4-93 От дата: 2015-07-30 2016-07-07 14:31:22
Плащане по договор №: Д4-93 От дата: 2015-07-30 2016-07-07 14:31:00
Плащане по договор №: Д4-94 От дата: 2015-08-05 2016-07-07 14:29:48
Плащане по договор №: Д4-94 От дата: 2015-08-05 2016-07-07 14:29:18
Плащане по договор №: Д4-94 От дата: 2015-08-05 2016-07-07 14:28:54
Плащане по договор №: Д4-110 От дата: 2015-09-01 2016-07-07 14:28:12
Плащане по договор №: Д4-110 От дата: 2015-09-01 2016-07-07 14:27:53
Плащане по договор №: Д4-110 От дата: 2015-09-01 2016-07-07 14:27:31
Плащане по договор №: Д4-100 От дата: 2015-08-10 2016-07-07 14:26:18
Плащане по договор №: Д4-100 От дата: 2015-08-10 2016-07-07 14:25:47
Плащане по договор №: Д4-100 От дата: 2015-08-10 2016-07-07 14:25:04
Плащане по договор №: д4-102 От дата: 2015-08-17 2016-07-07 14:23:47
Плащане по договор №: Д4-109 От дата: 2015-08-21 2016-07-07 14:23:00

Допълнително споразумение към Договор № Д4-100 от 10.08.2015 г.

Документи

49382016291506_Анекс МЕДЕКС -ПК.pdf

2016-06-29 15:40:00

Обявление за изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение (обявление за анекс)

Документи

48412016291506_обявление за изм. договор МЕДЕКС-ПК.pdf

2016-06-29 15:35:00
Плащане по договор №: Д4-104 От дата: 2015-08-17 2016-06-01 10:27:49
Плащане по договор №: Д4-99 От дата: 2015-08-07 2016-06-01 10:25:37
Плащане по договор №: д4-105 От дата: 2015-08-17 2016-06-01 10:19:21
Плащане по договор №: д4-105 От дата: 2015-08-17 2016-06-01 10:19:07
Плащане по договор №: Д4-101 От дата: 2015-08-17 2016-06-01 10:18:20
Плащане по договор №: Д4-97 От дата: 2015-08-07 2016-06-01 10:17:02
Плащане по договор №: Д4-101 От дата: 2015-08-17 2016-06-01 10:09:46
Плащане по договор №: Д4-103 От дата: 2015-08-17 2016-06-01 10:08:52
Плащане по договор №: Д4-93 От дата: 2015-07-30 2016-06-01 10:02:21
Плащане по договор №: Д4-93 От дата: 2015-07-30 2016-06-01 10:01:50
Плащане по договор №: Д4-94 От дата: 2015-08-05 2016-06-01 10:00:33
Плащане по договор №: Д4-110 От дата: 2015-09-01 2016-05-31 10:24:16
Плащане по договор №: Д4-110 От дата: 2015-09-01 2016-05-31 10:23:58
Плащане по договор №: Д4-100 От дата: 2015-08-10 2016-05-31 10:10:12
Плащане по договор №: Д4-100 От дата: 2015-08-10 2016-05-31 10:09:55
Плащане по договор №: д4-102 От дата: 2015-08-17 2016-05-31 10:07:12
Плащане по договор №: Д4-109 От дата: 2015-08-21 2016-05-31 09:56:14
Плащане по договор №: Д4-103 От дата: 2015-08-17 2016-05-15 11:35:00
Плащане по договор №: Д4-104 От дата: 2015-08-17 2016-04-20 14:47:00
Плащане по договор №: Д4-99 От дата: 2015-08-07 2016-04-20 14:46:26
Плащане по договор №: Д4-101 От дата: 2015-08-17 2016-04-20 14:46:01
Плащане по договор №: Д4-103 От дата: 2015-08-17 2016-04-20 14:45:32
Плащане по договор №: Д4-94 От дата: 2015-08-05 2016-04-20 14:44:25
Плащане по договор №: Д4-100 От дата: 2015-08-10 2016-04-20 14:43:45
Плащане по договор №: D4-98 От дата: 2015-08-07 2016-04-20 14:43:18
Плащане по договор №: Д4-104 От дата: 2015-08-17 2016-04-20 14:42:01
Плащане по договор №: Д4-94 От дата: 2015-08-05 2016-04-20 14:41:24
Плащане по договор №: Д4-93 От дата: 2015-07-30 2016-04-20 14:40:12
Плащане по договор №: Д4-104 От дата: 2015-08-17 2016-03-28 14:47:24
Плащане по договор №: д4-105 От дата: 2015-08-17 2016-03-28 14:44:10
Плащане по договор №: д4-105 От дата: 2015-08-17 2016-03-28 14:43:48
Плащане по договор №: Д4-99 От дата: 2015-08-07 2016-03-28 14:42:19
Плащане по договор №: Д4-101 От дата: 2015-08-17 2016-03-28 14:39:26
Плащане по договор №: Д4-101 От дата: 2015-08-17 2016-03-28 14:39:09
Плащане по договор №: Д4-100 От дата: 2015-08-10 2016-03-28 14:35:00
Плащане по договор №: Д4-110 От дата: 2015-09-01 2016-03-28 14:34:09
Плащане по договор №: Д4-110 От дата: 2015-09-01 2016-03-28 14:33:29
Плащане по договор №: Д4-110 От дата: 2015-09-01 2016-03-28 14:32:45
Плащане по договор №: Д4-103 От дата: 2015-08-17 2016-03-28 14:31:48
Плащане по договор №: Д4-103 От дата: 2015-08-17 2016-03-28 14:31:34
Плащане по договор №: Д4-94 От дата: 2015-08-05 2016-03-28 14:19:49
Плащане по договор №: Д4-100 От дата: 2015-08-10 2016-03-28 14:00:10
Плащане по договор №: Д4-100 От дата: 2015-08-10 2016-03-28 13:59:42
Плащане по договор №: D4-98 От дата: 2015-08-07 2016-03-28 13:56:27
Плащане по договор №: Д4-104 От дата: 2015-08-17 2016-02-08 09:30:09
Плащане по договор №: Д4-104 От дата: 2015-08-17 2016-02-08 09:29:46
Плащане по договор №: д4-105 От дата: 2015-08-17 2016-02-08 09:27:46
Плащане по договор №: д4-105 От дата: 2015-08-17 2016-02-08 09:27:26
Плащане по договор №: Д4-101 От дата: 2015-08-17 2016-02-08 09:26:34
Плащане по договор №: Д4-101 От дата: 2015-08-17 2016-02-08 09:26:03
Плащане по договор №: Д4-97 От дата: 2015-08-07 2016-02-08 09:25:03
Плащане по договор №: Д4-97 От дата: 2015-08-07 2016-02-08 09:24:40
Плащане по договор №: Д4-94 От дата: 2015-08-05 2016-02-08 09:23:33
Плащане по договор №: Д4-100 От дата: 2015-08-10 2016-02-08 09:22:12
Плащане по договор №: д4-102 От дата: 2015-08-17 2016-02-08 09:21:07
Плащане по договор №: Д4-109 От дата: 2015-08-21 2016-02-08 09:20:06
Плащане по договор №: Д4-104 От дата: 2015-08-17 2016-02-08 09:19:28
Плащане по договор №: д4-105 От дата: 2015-08-17 2016-02-08 09:17:46
Плащане по договор №: д4-105 От дата: 2015-08-17 2016-02-08 09:17:25
Плащане по договор №: Д4-99 От дата: 2015-08-07 2016-02-08 09:16:40
Плащане по договор №: Д4-99 От дата: 2015-08-07 2016-02-08 09:16:20
Плащане по договор №: Д4-101 От дата: 2015-08-17 2016-02-08 09:14:33
Плащане по договор №: Д4-101 От дата: 2015-08-17 2016-02-08 09:13:45
Плащане по договор №: Д4-101 От дата: 2015-08-17 2016-02-08 09:13:14
Плащане по договор №: Д4-94 От дата: 2015-08-05 2016-02-08 09:06:00
Плащане по договор №: Д4-94 От дата: 2015-08-05 2016-02-08 09:05:40
Плащане по договор №: Д4-100 От дата: 2015-08-10 2016-02-08 09:04:27
Плащане по договор №: Д4-100 От дата: 2015-08-10 2016-02-08 09:04:03
Плащане по договор №: D4-98 От дата: 2015-08-07 2016-02-08 09:01:15

Договор № Д4-110 От дата: 2015-09-01

Контрагент: „Медекс” ООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 3885986.08 лв.

29512016281403_Д4-110.pdf

Плащане по Договор №: Д4-110 От: 2015-09-01 2017-08-15 15:16:00
Плащане по Договор №: Д4-110 От: 2015-09-01 2017-06-13 15:20:00
Плащане по Договор №: Д4-110 От: 2015-09-01 2017-04-17 15:20:00
Плащане по Договор №: Д4-110 От: 2015-09-01 2017-02-15 15:15:00
Плащане по Договор №: Д4-110 От: 2015-09-01 2016-11-17 10:20:28
Плащане по Договор №: Д4-110 От: 2015-09-01 2016-10-24 10:15:00
Плащане по Договор №: Д4-110 От: 2015-09-01 2016-10-24 10:15:00
Плащане по Договор №: Д4-110 От: 2015-09-01 2016-08-25 12:29:56
Плащане по Договор №: Д4-110 От: 2015-09-01 2016-08-25 12:25:52
Плащане по Договор №: Д4-110 От: 2015-09-01 2016-07-07 14:28:12
Плащане по Договор №: Д4-110 От: 2015-09-01 2016-07-07 14:27:53
Плащане по Договор №: Д4-110 От: 2015-09-01 2016-07-07 14:27:31
Плащане по Договор №: Д4-110 От: 2015-09-01 2016-05-31 10:24:16
Плащане по Договор №: Д4-110 От: 2015-09-01 2016-05-31 10:23:58
Плащане по Договор №: Д4-110 От: 2015-09-01 2016-03-28 14:34:09
Плащане по Договор №: Д4-110 От: 2015-09-01 2016-03-28 14:33:29
Плащане по Договор №: Д4-110 От: 2015-09-01 2016-03-28 14:32:45
2015-09-15 14:20:00

информация освободени гаранции за участие

Документи

27442015071009_информация върнати гаранции.pdf

2015-09-07 10:15:00

Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„ПЕРИОДИЧНО ПОВТАРЯЩИ СЕ ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ” ЗА НУЖДИТЕ НА „СБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ” – ЕАД

Дата на връщане/задържане: 2015-08-11 13:30:00

Към контрагент: „Медекс” ООД

Размер на плащане: 128860.24

Основание за връщане/задържане на гаранцията: сключен договор - чл.62, ал.1, т.2 ЗОП

2015-09-01 17:30:00

Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„ПЕРИОДИЧНО ПОВТАРЯЩИ СЕ ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ” ЗА НУЖДИТЕ НА „СБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ” – ЕАД

Дата на връщане/задържане: 2015-07-30 15:40:00

Към контрагент: „Софарма Трейдинг” АД

Размер на плащане: 6237.47

Основание за връщане/задържане на гаранцията: сключен договор - чл.62, ал.1, т.2 ЗОП

2015-08-28 16:35:00

Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„ПЕРИОДИЧНО ПОВТАРЯЩИ СЕ ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ” ЗА НУЖДИТЕ НА „СБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ” – ЕАД

Дата на връщане/задържане: 2015-07-30 15:40:00

Към контрагент: „Софарма Трейдинг” АД

Размер на плащане: 215975.41

Основание за връщане/задържане на гаранцията: сключен договор - чл.62, ал.1, т.2 ЗОП

2015-08-28 16:05:00

Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„ПЕРИОДИЧНО ПОВТАРЯЩИ СЕ ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ” ЗА НУЖДИТЕ НА „СБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ” – ЕАД

Дата на връщане/задържане: 2015-07-30 15:40:00

Към контрагент: „Софарма Трейдинг” АД

Размер на плащане: 24371.77

Основание за връщане/задържане на гаранцията:

чл.62, ал.1 т. 2 ЗОП

2015-08-28 15:40:00

Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„ПЕРИОДИЧНО ПОВТАРЯЩИ СЕ ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ” ЗА НУЖДИТЕ НА „СБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ” – ЕАД

Дата на връщане/задържане: 2015-07-30 15:30:00

Към контрагент: „Софарма Трейдинг” АД

Размер на плащане: 483.79

Основание за връщане/задържане на гаранцията:

сключен договор - чл.62, ал.1, т.2 ЗОП

2015-08-28 15:30:00

Договор № Д4-109 От дата: 2015-08-21

Контрагент: Б. Браун Медикал ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 394522.00 лв.

33442015241608_bbraun.pdf

Плащане по Договор №: Д4-109 От: 2015-08-21 2017-01-22 11:05:00
Плащане по Договор №: Д4-109 От: 2015-08-21 2016-11-17 09:33:40
Плащане по Договор №: Д4-109 От: 2015-08-21 2016-10-24 09:40:00
Плащане по Договор №: Д4-109 От: 2015-08-21 2016-08-25 11:52:44
Плащане по Договор №: Д4-109 От: 2015-08-21 2016-07-07 14:23:00
Плащане по Договор №: Д4-109 От: 2015-08-21 2016-05-31 09:56:14
Плащане по Договор №: Д4-109 От: 2015-08-21 2016-02-08 09:20:06
2015-08-24 16:20:00

Договор № д4-102 От дата: 2015-08-17

Контрагент: „Диагностик Имиджинг” ООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 556112.00 лв.

48352015171408_diagnostik.pdf

Плащане по Договор №: д4-102 От: 2015-08-17 2017-01-15 11:15:00
Плащане по Договор №: д4-102 От: 2015-08-17 2016-11-17 09:35:22
Плащане по Договор №: д4-102 От: 2015-08-17 2016-10-24 09:40:00
Плащане по Договор №: д4-102 От: 2015-08-17 2016-08-25 12:07:01
Плащане по Договор №: д4-102 От: 2015-08-17 2016-07-07 14:23:47
Плащане по Договор №: д4-102 От: 2015-08-17 2016-05-31 10:07:12
Плащане по Договор №: д4-102 От: 2015-08-17 2016-02-08 09:21:07
2015-08-17 14:40:00

Договор № Д4-103 От дата: 2015-08-17

Контрагент: „Търговска Лига НАЦ” АД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 435692.00 лв.

52012015171408_tyrgowska.pdf

Плащане по Договор №: Д4-103 От: 2015-08-17 2016-11-17 10:28:25
Плащане по Договор №: Д4-103 От: 2015-08-17 2016-10-24 10:25:00
Плащане по Договор №: Д4-103 От: 2015-08-17 2016-08-09 09:25:00
Плащане по Договор №: Д4-103 От: 2015-08-17 2016-07-07 14:52:52
Плащане по Договор №: Д4-103 От: 2015-08-17 2016-07-07 14:52:23
Плащане по Договор №: Д4-103 От: 2015-08-17 2016-06-01 10:08:52
Плащане по Договор №: Д4-103 От: 2015-08-17 2016-05-15 11:35:00
Плащане по Договор №: Д4-103 От: 2015-08-17 2016-04-20 14:45:32
Плащане по Договор №: Д4-103 От: 2015-08-17 2016-03-28 14:31:48
Плащане по Договор №: Д4-103 От: 2015-08-17 2016-03-28 14:31:34
2015-08-17 14:40:00

Договор № Д4-101 От дата: 2015-08-17

Контрагент: „Фаркол” АД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 1641352.00 лв.

45192015171408_farkol.pdf

Плащане по Договор №: Д4-101 От: 2015-08-17 2017-01-15 11:20:00
Плащане по Договор №: Д4-101 От: 2015-08-17 2016-12-18 11:15:00
Плащане по Договор №: Д4-101 От: 2015-08-17 2016-11-17 10:30:39
Плащане по Договор №: Д4-101 От: 2015-08-17 2016-11-17 10:30:16
Плащане по Договор №: Д4-101 От: 2015-08-17 2016-10-24 10:25:00
Плащане по Договор №: Д4-101 От: 2015-08-17 2016-10-24 10:25:00
Плащане по Договор №: Д4-101 От: 2015-08-17 2016-09-20 11:20:00
Плащане по Договор №: Д4-101 От: 2015-08-17 2016-08-25 13:19:59
Плащане по Договор №: Д4-101 От: 2015-08-17 2016-08-25 13:18:47
Плащане по Договор №: Д4-101 От: 2015-08-17 2016-07-07 15:04:01
Плащане по Договор №: Д4-101 От: 2015-08-17 2016-07-07 15:03:43
Плащане по Договор №: Д4-101 От: 2015-08-17 2016-07-07 15:02:57
Плащане по Договор №: Д4-101 От: 2015-08-17 2016-06-01 10:18:20
Плащане по Договор №: Д4-101 От: 2015-08-17 2016-06-01 10:09:46
Плащане по Договор №: Д4-101 От: 2015-08-17 2016-04-20 14:46:01
Плащане по Договор №: Д4-101 От: 2015-08-17 2016-03-28 14:39:26
Плащане по Договор №: Д4-101 От: 2015-08-17 2016-03-28 14:39:09
Плащане по Договор №: Д4-101 От: 2015-08-17 2016-02-08 09:26:34
Плащане по Договор №: Д4-101 От: 2015-08-17 2016-02-08 09:26:03
Плащане по Договор №: Д4-101 От: 2015-08-17 2016-02-08 09:14:33
Плащане по Договор №: Д4-101 От: 2015-08-17 2016-02-08 09:13:45
2015-08-17 14:35:00

Договор № д4-105 От дата: 2015-08-17

Контрагент: „Химимпорт Фарма” АД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 1420606.00 лв.

43442015171408_himimport.pdf

Плащане по Договор №: д4-105 От: 2015-08-17 2017-05-15 10:20:54
Плащане по Договор №: д4-105 От: 2015-08-17 2017-04-24 10:20:00
Плащане по Договор №: д4-105 От: 2015-08-17 2017-03-12 10:35:00
Плащане по Договор №: д4-105 От: 2015-08-17 2017-02-19 10:15:00
Плащане по Договор №: д4-105 От: 2015-08-17 2017-01-15 10:15:00
Плащане по Договор №: д4-105 От: 2015-08-17 2016-12-18 10:15:00
Плащане по Договор №: д4-105 От: 2015-08-17 2016-12-18 10:15:00
Плащане по Договор №: д4-105 От: 2015-08-17 2016-11-17 10:34:05
Плащане по Договор №: д4-105 От: 2015-08-17 2016-11-17 10:33:46
Плащане по Договор №: д4-105 От: 2015-08-17 2016-10-24 10:30:00
Плащане по Договор №: д4-105 От: 2015-08-17 2016-10-24 10:30:00
Плащане по Договор №: д4-105 От: 2015-08-17 2016-09-20 10:25:00
Плащане по Договор №: д4-105 От: 2015-08-17 2016-08-25 15:21:23
Плащане по Договор №: д4-105 От: 2015-08-17 2016-08-25 15:20:20
Плащане по Договор №: д4-105 От: 2015-08-17 2016-07-07 15:06:38
Плащане по Договор №: д4-105 От: 2015-08-17 2016-07-07 15:06:06
Плащане по Договор №: д4-105 От: 2015-08-17 2016-07-07 15:05:42
Плащане по Договор №: д4-105 От: 2015-08-17 2016-06-01 10:19:21
Плащане по Договор №: д4-105 От: 2015-08-17 2016-06-01 10:19:07
Плащане по Договор №: д4-105 От: 2015-08-17 2016-03-28 14:44:10
Плащане по Договор №: д4-105 От: 2015-08-17 2016-03-28 14:43:48
Плащане по Договор №: д4-105 От: 2015-08-17 2016-02-08 09:27:46
Плащане по Договор №: д4-105 От: 2015-08-17 2016-02-08 09:27:26
Плащане по Договор №: д4-105 От: 2015-08-17 2016-02-08 09:17:46
Плащане по Договор №: д4-105 От: 2015-08-17 2016-02-08 09:17:25
2015-08-17 14:25:00

Договор № Д4-104 От дата: 2015-08-17

Контрагент: Фьоникс фарма ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 774894.00 лв.

35182015171408_fioniks1.pdf

Плащане по Договор №: Д4-104 От: 2015-08-17 2017-01-22 11:05:00
Плащане по Договор №: Д4-104 От: 2015-08-17 2016-12-18 11:10:00
Плащане по Договор №: Д4-104 От: 2015-08-17 2016-11-17 10:37:56
Плащане по Договор №: Д4-104 От: 2015-08-17 2016-11-17 10:37:26
Плащане по Договор №: Д4-104 От: 2015-08-17 2016-10-24 10:35:00
Плащане по Договор №: Д4-104 От: 2015-08-17 2016-10-24 10:35:00
Плащане по Договор №: Д4-104 От: 2015-08-17 2016-09-18 11:10:00
Плащане по Договор №: Д4-104 От: 2015-08-17 2016-08-25 15:25:45
Плащане по Договор №: Д4-104 От: 2015-08-17 2016-07-07 15:08:20
Плащане по Договор №: Д4-104 От: 2015-08-17 2016-07-07 15:08:03
Плащане по Договор №: Д4-104 От: 2015-08-17 2016-07-07 15:07:37
Плащане по Договор №: Д4-104 От: 2015-08-17 2016-06-01 10:27:49
Плащане по Договор №: Д4-104 От: 2015-08-17 2016-04-20 14:47:00
Плащане по Договор №: Д4-104 От: 2015-08-17 2016-04-20 14:42:01
Плащане по Договор №: Д4-104 От: 2015-08-17 2016-03-28 14:47:24
Плащане по Договор №: Д4-104 От: 2015-08-17 2016-02-08 09:30:09
Плащане по Договор №: Д4-104 От: 2015-08-17 2016-02-08 09:29:46
Плащане по Договор №: Д4-104 От: 2015-08-17 2016-02-08 09:19:28
2015-08-17 14:15:00

Договор № Д4-100 От дата: 2015-08-10

Контрагент: „Медекс” ООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 5497189.00 лв.

20282015111108_medex.pdf

Плащане по Договор №: Д4-100 От: 2015-08-10 2017-08-15 15:07:18
Плащане по Договор №: Д4-100 От: 2015-08-10 2017-08-15 15:06:45
Плащане по Договор №: Д4-100 От: 2015-08-10 2017-07-13 15:05:00
Плащане по Договор №: Д4-100 От: 2015-08-10 2017-04-19 15:00:00
Плащане по Договор №: Д4-100 От: 2015-08-10 2017-03-07 15:00:00
Плащане по Договор №: Д4-100 От: 2015-08-10 2017-02-15 15:00:00
Плащане по Договор №: Д4-100 От: 2015-08-10 2017-01-23 15:00:00
Плащане по Договор №: Д4-100 От: 2015-08-10 2016-12-20 14:55:00
Плащане по Договор №: Д4-100 От: 2015-08-10 2016-11-17 10:17:58
Плащане по Договор №: Д4-100 От: 2015-08-10 2016-11-17 10:17:34
Плащане по Договор №: Д4-100 От: 2015-08-10 2016-11-17 10:16:55
Плащане по Договор №: Д4-100 От: 2015-08-10 2016-10-24 10:15:00
Плащане по Договор №: Д4-100 От: 2015-08-10 2016-10-24 10:15:00
Плащане по Договор №: Д4-100 От: 2015-08-10 2016-08-25 12:28:09
Плащане по Договор №: Д4-100 От: 2015-08-10 2016-08-25 12:24:50
Плащане по Договор №: Д4-100 От: 2015-08-10 2016-07-07 14:26:18
Плащане по Договор №: Д4-100 От: 2015-08-10 2016-07-07 14:25:47
Плащане по Договор №: Д4-100 От: 2015-08-10 2016-07-07 14:25:04
Плащане по Договор №: Д4-100 От: 2015-08-10 2016-05-31 10:10:12
Плащане по Договор №: Д4-100 От: 2015-08-10 2016-05-31 10:09:55
Плащане по Договор №: Д4-100 От: 2015-08-10 2016-04-20 14:43:45
Плащане по Договор №: Д4-100 От: 2015-08-10 2016-03-28 14:35:00
Плащане по Договор №: Д4-100 От: 2015-08-10 2016-03-28 14:00:10
Плащане по Договор №: Д4-100 От: 2015-08-10 2016-03-28 13:59:42
Плащане по Договор №: Д4-100 От: 2015-08-10 2016-02-08 09:22:12
Плащане по Договор №: Д4-100 От: 2015-08-10 2016-02-08 09:04:27
Плащане по Договор №: Д4-100 От: 2015-08-10 2016-02-08 09:04:03
2015-08-11 11:10:00

Договор № Д4-94 От дата: 2015-08-05

Контрагент: Соломед ООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 1389120.00 лв.

48572015100908_SOLO.pdf

Плащане по Договор №: Д4-94 От: 2015-08-05 2017-01-15 11:25:00
Плащане по Договор №: Д4-94 От: 2015-08-05 2016-12-18 11:20:00
Плащане по Договор №: Д4-94 От: 2015-08-05 2016-11-17 10:24:49
Плащане по Договор №: Д4-94 От: 2015-08-05 2016-11-17 10:24:25
Плащане по Договор №: Д4-94 От: 2015-08-05 2016-10-24 10:20:00
Плащане по Договор №: Д4-94 От: 2015-08-05 2016-10-24 10:20:00
Плащане по Договор №: Д4-94 От: 2015-08-05 2016-08-25 12:59:02
Плащане по Договор №: Д4-94 От: 2015-08-05 2016-08-25 12:57:46
Плащане по Договор №: Д4-94 От: 2015-08-05 2016-07-07 14:29:48
Плащане по Договор №: Д4-94 От: 2015-08-05 2016-07-07 14:29:18
Плащане по Договор №: Д4-94 От: 2015-08-05 2016-07-07 14:28:54
Плащане по Договор №: Д4-94 От: 2015-08-05 2016-06-01 10:00:33
Плащане по Договор №: Д4-94 От: 2015-08-05 2016-04-20 14:44:25
Плащане по Договор №: Д4-94 От: 2015-08-05 2016-04-20 14:41:24
Плащане по Договор №: Д4-94 От: 2015-08-05 2016-03-28 14:19:49
Плащане по Договор №: Д4-94 От: 2015-08-05 2016-02-08 09:23:33
Плащане по Договор №: Д4-94 От: 2015-08-05 2016-02-08 09:06:00
Плащане по Договор №: Д4-94 От: 2015-08-05 2016-02-08 09:05:40
2015-08-10 09:45:00

Договор № Д4-97 От дата: 2015-08-07

Контрагент: „Про Фармация” ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 37895.00 лв.

38402015100908_PRO.pdf

Плащане по Договор №: Д4-97 От: 2015-08-07 2017-06-11 13:55:00
Плащане по Договор №: Д4-97 От: 2015-08-07 2016-11-17 10:26:32
Плащане по Договор №: Д4-97 От: 2015-08-07 2016-10-24 10:25:00
Плащане по Договор №: Д4-97 От: 2015-08-07 2016-08-25 13:17:06
Плащане по Договор №: Д4-97 От: 2015-08-07 2016-07-07 15:05:01
Плащане по Договор №: Д4-97 От: 2015-08-07 2016-06-01 10:17:02
Плащане по Договор №: Д4-97 От: 2015-08-07 2016-02-08 09:25:03
Плащане по Договор №: Д4-97 От: 2015-08-07 2016-02-08 09:24:40
2015-08-10 09:20:00

Договор № Д4-99 От дата: 2015-08-07

Контрагент: „Капитал Фарм” ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 1120288.00 лв.

23232015100908_kapital.pdf

Плащане по Договор №: Д4-99 От: 2015-08-07 2017-02-12 11:00:00
Плащане по Договор №: Д4-99 От: 2015-08-07 2016-12-18 10:55:00
Плащане по Договор №: Д4-99 От: 2015-08-07 2016-10-24 10:30:00
Плащане по Договор №: Д4-99 От: 2015-08-07 2016-09-18 11:00:00
Плащане по Договор №: Д4-99 От: 2015-08-07 2016-08-25 15:16:40
Плащане по Договор №: Д4-99 От: 2015-08-07 2016-07-07 15:10:38
Плащане по Договор №: Д4-99 От: 2015-08-07 2016-07-07 15:10:22
Плащане по Договор №: Д4-99 От: 2015-08-07 2016-06-01 10:25:37
Плащане по Договор №: Д4-99 От: 2015-08-07 2016-04-20 14:46:26
Плащане по Договор №: Д4-99 От: 2015-08-07 2016-03-28 14:42:19
Плащане по Договор №: Д4-99 От: 2015-08-07 2016-02-08 09:16:40
Плащане по Договор №: Д4-99 От: 2015-08-07 2016-02-08 09:16:20
2015-08-10 09:10:00

Договор № D4-98 От дата: 2015-08-07

Контрагент: „Екофарм” ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 108197.00 лв.

12262015100908_eko.pdf

Плащане по Договор №: D4-98 От: 2015-08-07 2016-12-18 11:35:00
Плащане по Договор №: D4-98 От: 2015-08-07 2016-11-17 09:38:48
Плащане по Договор №: D4-98 От: 2015-08-07 2016-10-24 09:35:00
Плащане по Договор №: D4-98 От: 2015-08-07 2016-09-12 09:35:00
Плащане по Договор №: D4-98 От: 2015-08-07 2016-07-07 15:09:46
Плащане по Договор №: D4-98 От: 2015-08-07 2016-07-07 15:09:28
Плащане по Договор №: D4-98 От: 2015-08-07 2016-04-20 14:43:18
Плащане по Договор №: D4-98 От: 2015-08-07 2016-03-28 13:56:27
Плащане по Договор №: D4-98 От: 2015-08-07 2016-02-08 09:01:15
2015-08-10 08:55:00

Договор № д4-96 От дата: 2015-08-05

Контрагент: ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА БЪЛГАРИЯ АД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 2958286.00 лв.

36492015061608_ей енд ди.pdf

2015-08-06 16:25:00

Договор № Д4-93 От дата: 2015-07-30

Контрагент: „Софарма Трейдинг” АД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 23279985.00 лв.

18132015301507_sofarnma.pdf

Плащане по Договор №: Д4-93 От: 2015-07-30 2017-08-11 15:52:00
Плащане по Договор №: Д4-93 От: 2015-07-30 2017-07-18 15:50:00
Плащане по Договор №: Д4-93 От: 2015-07-30 2017-07-12 15:50:00
Плащане по Договор №: Д4-93 От: 2015-07-30 2017-05-31 15:45:00
Плащане по Договор №: Д4-93 От: 2015-07-30 2017-04-10 15:45:00
Плащане по Договор №: Д4-93 От: 2015-07-30 2017-03-06 15:45:00
Плащане по Договор №: Д4-93 От: 2015-07-30 2017-02-13 15:40:00
Плащане по Договор №: Д4-93 От: 2015-07-30 2017-01-11 15:40:00
Плащане по Договор №: Д4-93 От: 2015-07-30 2016-12-12 15:10:00
Плащане по Договор №: Д4-93 От: 2015-07-30 2016-11-17 09:31:24
Плащане по Договор №: Д4-93 От: 2015-07-30 2016-10-24 09:40:00
Плащане по Договор №: Д4-93 От: 2015-07-30 2016-10-24 09:40:00
Плащане по Договор №: Д4-93 От: 2015-07-30 2016-09-18 12:40:00
Плащане по Договор №: Д4-93 От: 2015-07-30 2016-08-25 13:02:08
Плащане по Договор №: Д4-93 От: 2015-07-30 2016-08-25 13:00:01
Плащане по Договор №: Д4-93 От: 2015-07-30 2016-07-07 14:32:51
Плащане по Договор №: Д4-93 От: 2015-07-30 2016-07-07 14:32:07
Плащане по Договор №: Д4-93 От: 2015-07-30 2016-07-07 14:31:22
Плащане по Договор №: Д4-93 От: 2015-07-30 2016-07-07 14:31:00
Плащане по Договор №: Д4-93 От: 2015-07-30 2016-06-01 10:02:21
Плащане по Договор №: Д4-93 От: 2015-07-30 2016-06-01 10:01:50
Плащане по Договор №: Д4-93 От: 2015-07-30 2016-04-20 14:40:12
2015-07-30 15:05:00

Решение за прекратяване

Документи

2015-07-06 16:30:00

Решение за прекратяване

Документи

34282015061607_RESHENIE 207.pdf

2015-07-06 16:30:00

Протокол 3 от работата на комисията

Документи

2015-07-06 16:25:00

Решение за избор на изпълнител

Документи

2015-07-06 16:25:00

Протокол 2 от работата на комисията

Документи

2015-07-06 16:20:00

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Документи

2015-06-16 16:10:00

Протокол 1

Документи

2015-06-05 16:00:00

Решение за промяна

Документи

52332015161604_reshenie - promqna.pdf

2015-04-16 16:45:00
Scroll to top