Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-02-04 15:19:00

№ 20150204KQtA319163

20442015041502_reshenie.pdf

 


Плащане по договор №: Д4-49 От дата: 2015-03-16

Дата на плащане: 2015-07-01

Към контрагент: Инфомед ЕООД

Размер на плащане: 66205.00 лв.

2015-09-01 09:30:43

Плащане по договор №: Д4-50 От дата: 2015-03-17

Дата на плащане: 2015-07-01

Към контрагент: „Медицинска Техника Инженеринг” ООД

Размер на плащане: 39457.00 лв.

2015-09-01 09:23:57

Договор № Д4-50 От дата: 2015-03-17

Контрагент: „Медицинска Техника Инженеринг” ООД

Продължителност на договора: 0

Сума на договора: 39457.00 лв.

Пояснение:


02392015071405_DOGOVOR MTI INSTRUMENTARIUM.pdf

Плащане по Договор №: Д4-50 От: 2015-03-17 2015-09-01 09:23:57
2015-04-10 13:50:00

Договор № Д4-49 От дата: 2015-03-16

Контрагент: Инфомед ЕООД

Продължителност на договора: 0

Сума на договора: 66205.00 лв.

Пояснение:


06412015071405_DOGOVOR INFOMED INSTRUMENTARIUM.pdf

Плащане по Договор №: Д4-49 От: 2015-03-16 2015-09-01 09:30:43
2015-04-10 13:20:00

Описание: Документи

Scroll to top