Тип поръчка: Конкурс по проект

Дата: 2014-10-23 14:18:20

№ 20141023MhJl121926

Описание:

 

П О К А Н А

ДО НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ КАНДИДАТИ

за слючване на договор по реда на чл.14, ал.5, т.2 ЗОП за извършване на абонаментно и техническо поддържане на климатична техника, намираща се в сградния комплекс на „СБАЛ по онкология” ЕАД, включително доставка и монтаж на резервни части

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата покана, Ви каним да представите оферта на абонаментно техническо поддържане на климатична техника в сградния комплекс на „СБАЛ по Онкология ЕАД”, включващо при необходимост и доставка и монтаж на резервни части, по видове и количества, посочени в Образците на Ценово предложение (Приложения № 2.1 и 2.2), приложени към настоящата покана, с цел  избор на изпълнител и сключване на договор при най-благоприятни за СБАЛ по Онкология -  ЕАД условия.

В предмета на услугата са включени две обособени позиции, както следва:

1. Абонаментно техническо поддържане на климатични и вентилационни инсталации.

2. Абонаментно техническо поддържане на климатизатори.

 

 
 

Документи24062014231410_чл. 14,ал.5 ЗОП.rarПлащане по договор №: д5-3 От дата: 2014-11-25 2015-09-02 14:35:51
Плащане по договор №: д5-3 От дата: 2014-11-25 2015-09-02 14:33:49
Плащане по договор №: Д5-2 От дата: 2014-11-25 2015-09-02 14:31:35
Плащане по договор №: Д5-2 От дата: 2014-11-25 2015-09-02 14:30:44

Договор № Д5-2 От дата: 2014-11-25

Контрагент: Еъркон ООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 1548.00 лв.

Пояснение:


31052015011606_ЕЪРКОН2.pdf
Плащане по Договор №: Д5-2 От: 2014-11-25 2015-09-02 14:31:35
Плащане по Договор №: Д5-2 От: 2014-11-25 2015-09-02 14:30:44

 
2014-12-17 16:20:00

Договор № д5-3 От дата: 2014-11-25

Контрагент: Еъркон ООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 2948.40 лв.

Пояснение:

 


33182015011606_ЕЪРКОН3.pdf
Плащане по Договор №: д5-3 От: 2014-11-25 2015-09-02 14:35:51
Плащане по Договор №: д5-3 От: 2014-11-25 2015-09-02 14:33:49

 
2014-12-16 16:30:00
Друго 2014-11-12 13:58:00

 

Scroll to top