"Доставка на Лекарствени продукти от Анатомо-терапевтична група D "Дерматологични средства", анатомо-терапевтична група G "Пикочно-полова система и полови хормони", анатомо-терапевтична група H "Хормонални препарати за системно приложение, с изключение на полови хормони и инсулини" и анатомо-терапевтична група J "Антиинфекциозни средства за системно приложение" за нуждите на УСБАЛО ЕАД по Рамково споразумение № РД-11-158 от 26.03.2021 г."

Scroll to top