ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА УСБАЛО

stefan konstantinov 418x314

Проф. д-р Панайот Куртев

 

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Д-р Александър Йорданов

Председател на Съвета на директорите

Анелия Соколова Грозданова – Христов

Заместник - председател на Съвета на директорите

проф д-р Панайот Куртев

Изпълнителен директор 

Scroll to top